|   print

Definition Report -Indicator Effects Toxic Substances (Itox)
[ Definitierapport Indicator Effecten Toxische Stoffen ]
 
Hamers T, Aldenberg T, van de Meent D

95 p in English   1996

RIVM Rapport 607128001
download pdf (4108Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The possibilities are studied for development of an indicator Itox, which indicates the impact of toxic compounds on ecosystem health on a regional scale. Itox can be used as an alternative Environmental Policy Performance Indicator for the theme of Dispersion (EPPI-D) with respect to the environmental quality. In future, global Itox-values may also be applicable within the Global Environmental Outlooks. Based on the results of the present definition study, a plan of approach is proposed which enables calculation of an annual indicator values, e.g. Itox-1996.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De mogelijkheden zijn onderzocht om een indicator (Itox) te ontwikkelen, die in staat is om op regionale schaal het effect van toxische stoffen op de gezondheid van ecosystemen aan te geven. Met betrekking tot de milieukwaliteit, kan Itox worden toegepast als een alternatief voor de huidige Milieubeleidsindikator-Verspreiding (MBI-V). In de toekomst kunnen mondiale Itox-berekeningen eveneens worden toegepast binnen de Wereldmilieuverkenningen. Op basis van de resultaten van deze definitiestudie wordt een plan van aanpak voorgesteld waarmee jaarlijkse indicatorwaarden berekend kunnen worden, zoals Itox-1996.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-03-31 )