|   print

Acid Volatile Sulfide (AVS) als instrument bij de risicobeoordeling van waterbodems
[ Acid Volatile Sulfide (AVS) as instrument in the risk assessment of sediments ]
 
van den Hoop MAGT, Peijnenburg WJGM, Sijm DTHM, van den Berg GA, van der Heijdt LM, Zwolsman JJG

38 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 607220003
download pdf (426Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Risk assessment of sediments is primarily based on the determination of total content of polluted components. Analysis of sediment composition in the Netherlands, both at present and expected in the future, shows that heavy metals, especially Zn, Cu and Ni, appear to be the main compounds determining the pollution status of contaminated sediments. The mobility of these elements is strongly reduced in the presence of an excess of sulfide (AVS). The geochemical behaviour of heavy metals in sulfide-rich sediments and the relation with ecotoxicological data, provide the basis for the AVS concept presented in this report. Although there are some further limitations attached to its exploration, the AVS concept would seem, at present, to be an effective instrument for determining the cleaning order of polluted sediments, especially in view of the fairly simple procedures to be implemented.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een analyse van de huidige en de in de toekomst te verwachten kwaliteit van Nederlandse sedimenten laat zien dat vooral Zn, Cu and Ni de stoffen zullen zijn die in belangrijke mate de verontreinigingsgraad zullen gaan bepalen. De mobiliteit van deze elementen wordt sterk gereduceerd door de aanwezigheid van een overmaat aan sulfide (aangeduid als AVS). Daarnaast wijzen ecotoxicologische gegevens uit dat ook de toxiciteit van sedimenten die een overmaat aan sulfide bevatten, aanzienlijk lager kan zijn dan metaaltoxiciteit in sulfide-arme sedimenten. Dit is de basis van het zogenaamde AVS-concept. In dit rapport worden de mogelijkheden nagegaan om, in aanvulling op de huidige risicobeoordeling van sedimenten op basis van totaalgehaltes, rekening te houden met de aanwezigheid van metaalbindend sulfide. Dit in relatie tot het geochemische gedrag van zware metalen in sulfiderijke sedimenten en ecotoxicologische data. Geconcludeerd wordt dat het AVS-concept niet goed geschikt is voor het inschatten van daadwerkelijke ecotoxicologische risico's in het veld. Daarentegen draagt de aanwezigheid van AVS w5l bij aan het verminderen van de verspreiding van metalen uit sedimenten, zodat het AVS-concept een effectief instrument kan zijn bij het prioriteren van te saneren sedimenten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
( 2000-08-02 )