|   print

Beoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Water
[ Assessment of groundwater status in accordance with the Water Framework Directive ]
 
Lieste R, Witte JPM, de Nijs ACM, Aggenbach CJS, Pieters BJ, Runhaar J, Verweij W

102 p in Dutch   2007

RIVM rapport 607300003
download pdf (3695Kb)  
Dit rapport bevat een erratum d.d. 9 januari 2008 op de laatste pagina  

Toon Nederlands

English Abstract
The European Water Framework Directive (WFD) requires that all inland and coastal waters must reach a good chemical and ecological status by 2015. According to Annex V of the WFD, groundwater should not only meet its own environmental objectives, ensuring "sufficient water of good quality", but also the objectives for the ecosystems affected by groundwater seepage. Groundwater may not have a negative influence on associated surface waters and groundwater-dependent terrestrial ecosystems.
This report presents an assessment system to determine when the status of the groundwater fails to meet the WFD objectives for the surface waters and terrestrial ecosystems which are directly associated with the groundwater body. In the assessment, the monitoring data available on the status of the groundwater and the associated surface water and terrestrial ecosystems are compared to the objectives which have been achieved for these systems.
The environmental objectives for surface water and terrestrial ecosystems in a number of regions will most likely not be met due to groundwater drawdown and the drainage of, for example, nutrients, pesticides and heavy metals. Current polices on manure and fertilizer application, water drawdown and sanitation, including those of WFD, will improve the present groundwater situation.
This report also presents an overview of the eco-hydrological relations of a large number of ecologically valuable Dutch landscapes as well as the potential threats to these landscapes when the groundwater system is adversely affected. This information is essential for the management of nature reserves in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde komt. Het grondwater moet daarbij niet alleen aan zijn eigen doelstellingen voldoen, voldoende water van goede kwaliteit, maar ook aan de doelstellingen van de ecosystemen die door kwellend grondwater worden beinvloed. Het grondwater mag geen negatieve invloed hebben op de bijbehorende oppervlaktewateren en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen.
In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van de doelstellingen voor de bijbehorende oppervlaktewateren en de grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen en anderzijds van de beschikbare meetgegevens over de toestand van het oppervlaktewater, het terrestrisch systeem en het grondwater.
Waarschijnlijk zal de grondwatertoestand door verdroging en de uitspoeling van bijvoorbeeld nutrienten, bestrijdingsmiddelen en zware metalen in een aantal gebieden niet voldoen aan de doelstellingen voor het oppervlaktewater en de terrestrische ecosystemen. Het al in gang gezette mestbeleid, verdrogingbeleid en de KRW zelf zullen een deel van de problemen oplossen.
Daarnaast geeft het rapport voor een groot aantal landschaptypen met een grote natuurbehoudswaarde een overzicht van de ecohydrologische relaties en potentiele bedreigingen door aantasting van het grondwaterlichaam.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Kiwa Water Research
( 2007-12-07 )