|   print

Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen. Een theoretisch concept
[  ]
 
Zijp MC, van Beelen P, Boumans LJM, de Nijs ACM, Verweij W, Wuijts S

46 p in Dutch   2008

RIVM briefrapport 607300008
download pdf (348Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theoretische concept worden getoetst aan de praktijk en de knelpunten die in dit protocol staan aangegeven zullen nader worden onderzocht en uitgewerkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-05-22 )