á|á  print

Bijwerken van de karakterisering van grondwaterlichamen
[áUpdating the risk assessment of groundwater bodiesá]
á
Zijp MC, de Nijs ACM, Reijnders HFR, Verweij W, Wuijts S

68 p in Dutch áá2011

RIVM rapport 607402001
download pdf (1796Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
Do we expect to attain the environmental objectives of the Water Framework Directive (WFD)? This is the question to be answered every six years during the update of the risk assessment of water bodies under the WFD. How this question should be answered for groundwater bodies, is subject of this report.
To update the risk assessment different actions should be carried out by different parties. For example, provinces and waterboards should investigate together if men-induced chemical substance in groundwater are likely to have an negative influence on surface water quality. This report includes the what, when, why by who should be done to adequately update the risk assessment of groundwater bodies.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Verwachten we dat de milieudoelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald? Om de zes jaar staat deze vraag centraal tijdens het bijwerken van de karakterisering van waterlichamen. Hoe deze vraag kan worden beantwoord voor grondwaterlichamen is uitgewerkt in dit rapport.
Het bijwerken van de karakterisering bestaat uit diverse acties, die verschillende partijen vaak samen dienen uit te voeren. Bijvoorbeeld provincies en waterbeheerders dienen samen te onderzoeken of er chemische stoffen via het grondwater de oppervlaktewaterkwaliteit negatief be´nvloeden. In dit rapport staat wat, wanneer, waarom, door welke partijen moet worden gedaan om het bijwerken van de karakterisering adequaat uit te voeren.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-02-22 )