|   print

Voorstellen voor trendberekening in grondwater voor de KRW
[ Proposals for trend assessment in groundwater for the WFD ]
 
Verweij WHJ, Zijp MC, Boumans LJM, Reijnders HFR

26 p in Dutch   2011

RIVM rapport 607402002
download pdf (225Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The European Water Framework Directive (WFD) determines that concentrations of pollutants in groundwater should not display an upward trend. The WFD is now ten years in force it appeared to be pretty hard to determine whether an upward trend exists. RIVM formulated practical recommendations to tackle the most prominent problems. Starting point was to optimally use the available information rather than put more effort in monitoring. That way (albeit sometimes carefully-worded) conclusions can be drawn with few data.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijging vast te stellen. Het RIVM geeft daarom, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) praktische adviezen om de belangrijkste problemen hierbij aan te pakken. Uitgangspunt daarbij is de beschikbare informatie op de juiste manier te gebruiken en te interpreteren in plaats van meer te gaan meten. Zo kan met weinig gegevens toch al een (soms voorzichtige) conclusie worden getrokken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-08-09 )