|   print

Modeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influenced by chronic levels of a fungicide and a herbicide
[ Modellering van ecosysteem functie in aquatische microcosms, chronisch belast met een fungicide en een herbicide ]
 
Traas TP, van den Brink PJ, Janse JH, Aldenberg T

52 p in English   1998

RIVM rapport 607601002

Toon Nederlands

English Abstract
In the context of the project 'Functional Biodiversity', impairment of ecosystem function by toxic chemicals was studied by modeling the effects of pesticides on freshwater communities. Food web models were built to describe the effects of the herbicide, linuron, and the fungicide, carbendazim, in indoor macrophyte-dominated microcosms. Comparison between functional and structural biodiversity showed functions associated with target species to be more sensitive than species composition in the linuron case, and less sensitive in the carbendazim case. In general, function loss was found to be associated with species loss. While some recovery of species composition occurs, the relationship to recovery of functions needs further study

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de context van het project 'Functionele Biodiversiteit werd de beinvloeding van ecosysteem functies bestudeerd door het effect van pesticiden op zoetwater gemeenschappen bestudeerd. Voedselweb modellen werden opgesteld die het effect beschrijven van een herbicide, linuron en een fungicide, carbendazim, op macrofyten gedomineerde microcosmos. Een vergelijking van functionele en structurele biodiversiteit toonde aan dat functies die geassocieerd zijn met doelsoorten gevoeliger zijn dan soortsamenstelling in het geval van linuron, en minder gevoelig in het geval van carbendazim. In het algemeen is verlies van functie gekoppeld aan verlies van soorten. Alhoewel enig herstel naar de oorspronkelijke soortsamenstelling kan optreden, is het nodig om de relatie met herstel van functies nader te onderzoeken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM DLO Winand Staring Centrum (SC-DLO)
( 1998-10-15 )