|   print

Een indicatorsysteem voor natuurlijke zuivering van oppervlaktewater. Achtergrondrapport
[ An indicatorsystem for natural purification in surface waters. Background report ]
 
Ietswaart Th, Breure AM, Hersbach L, Verhoeven JTA, Portielje R, Boers PCM, Admiraal W, Leslie H, Dankers N, Brinkman B, van Duin W, Dijkema K, Behrends B

129 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 607605002
download pdf (382Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains the literature reviews that have been performed as the basis for a proposal for an indicator system for the life support function 'natural purification of surface waters'. The proposal for the indicator system is given in RIVM report 607605001.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn een aantal literatuurstudies weergegeven, die als achtergrond gediend hebben bij het voorstel van een graadmeter voor de regulatie functie (life support functie) 'zelfreinigend vermogen van oppervlaktewater'. Het voorstel voor deze indicator is weergegeven in RIVM rapport 607605001

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-06-18 )