|   print

EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances : Cadmium in the Netherlands
[ EU-maatregelen om vervuiling van oppervlaktewater door stoffen te reduceren : Cadmium in Nederland ]
 
Vos JH, Lukacs S, Janssen MPM

57 p in English   2008

RIVM rapport 607633001
download pdf (366Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The present study investigated the availability of European legislation to reduce pollution of surface waters by cadmium and whether this European legislation is implemented in Dutch law. Implementation in Dutch law was complete. However, the demand of the Water Framework Directive to eliminate emission of the Priority Hazardous Substance cadmium is considered to be infeasible. This is due to the diffuse character of the cadmium sources: the link between source and water load is unclear. Sources are difficult to trace and to quantify.
In the Netherlands, main emission sources are agriculture, industry, water treatment plants and atmospheric deposition. A major part of cadmium in Dutch surface waters is imported via the international rivers. Agricultural cadmium originates from cattle fodder and phosphate fertilizers. Sources delivering cadmium to water treatment plants are probably households, smaller industries and run-off from paved roads.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De eis voor cadmium vanuit de Kaderrichtlijn Water, namelijk algehele stopzetting van emissies, is niet op korte termijn realiseerbaar. Dat komt omdat cadmiumbronnen niet direct aanwijsbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daarin zijn de eisen van de Kaderrichtlijn Water over cadmium in oppervlaktewateren onderzocht, evenals de Europese wetgeving die cadmium in het milieu reguleert. Deze wetgeving is wel in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd, maar door het karakter van cadmiumbronnen is het niet haalbaar emissie volledig stop te zetten.
Het is uitermate ingewikkeld om cadmiumbronnen aan te pakken. De precieze bronnen van de cadmiumuitstoot zijn namelijk lastig te traceren en te kwantificeren. In Nederland raken oppervlaktewateren vooral met cadmium vervuild door de landbouw, de industrie en via waterzuiveringsinstallaties, en indirect door neerslag van cadmium uit de lucht. Het grootste gedeelte van het cadmium in Nederland komt vanuit het buitenland via de internationale rivieren. Cadmium vanuit de landbouw vindt zijn oorsprong in veevoeder en kunstmest. De bronnen van de cadmiumaanvoer naar waterzuiveringsinstallaties komen via de riolering waarschijnlijk uit de huishoudens, de kleine industrieen en vanaf verharde wegen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-10-14 )