|   print

Bodemsanering in beleidsaandachtsgebieden
[ Soil remediation in areas with political priorities ]
 
Versluijs CW, Mulder HFMM, van Wijnen HJ, van den Broek HH

94 p in Dutch   2007

RIVM Rapport 607700001
download pdf (1460Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report gives an improved overview of the inventory of the National list of polluted sites and the estimated numbers of sites with polluted soil and emergency sites in The Netherlands. RIVM estimates that The Netherlands has 6500-7500 sites with emergent need of remediation. It will take some years to determine the exact numbers and locations of the emergency sites on the basis of site investigations.
The review is completed with estimated remediation costs and risk levels. A new aspect in the estimation of emergency sites is that beside the source of contamination, the land use (housing industry, gardening, etcetera) and the possible dispersion to groundwater (dependent on soil type) have been taken into account.
According to the current government coalition agreement and priorities of the Minister of VROM (Physical Planning, Housing and the Environment) a number of areas has been appointed as areas with special attention (for instance the forty appointed city districts, the areas with environmental priorities, the main ecological structure). The number of sites is also set for these areas.
The spatial distribution of the pollution has been examined to group sites for combined groundwater cleaning or soil risk management. RIVM recommends continuing on this track.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport biedt een bijgewerkt overzicht van de inventarisatie van het Landsdekkend beeld bodemverontreiniging en een raming van de aantallen verontreinigde locaties en spoedlocaties in Nederland. Het RIVM schat het aantal locaties in Nederland waarvan de bodem met spoed moet worden gesaneerd op 6500 tot 7500. Er zijn nog enkele jaren nodig om op basis van bodemonderzoek de exacte aantallen en de precieze spoedlocaties vast te kunnen stellen.
Het overzicht is aangevuld met geraamde saneringskosten en risiconiveaus. Nieuw is dat bij de bepaling van de spoedlocaties naast de verontreinigingsbron meer factoren zijn betrokken die de risico's voor de mens bepalen: de manier waarop de bodem wordt gebruikt (huisvesting, industrie, volkstuinen, enzovoort) en de kans op verspreiding van de verontreiniging naar het grondwater (afhankelijk van het bodemtype)
Volgens het huidige coalitieakkoord en de prioriteiten van de minister van VROM gelden een aantal gebieden (zoals de veertig wijken in de grote steden, de milieuaandachtsgebieden en de ecologische hoofdstructuur) als aandachtsgebied. Ook voor deze aandachtsgebieden zijn in dit rapport de aantallen locaties bepaald.
Er is onderzocht of op de uitvoeringskosten kan worden bespaard door grondwatersaneringen of beheermaatregelen op nabijgelegen locaties te combineren. Het RIVM beveelt aan deze insteek verder te ontwikkelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM 3B Bureau Bodem & milieuBeleid
( 2008-01-25 )