†|†  print

Proposal for Intervention Values soil and groundwater for the 2nd, 3rd and 4th series of compounds
[†Voorstellen voor herziening van interventiewaarden voor bodem en grondwater voor de 2e, 3e en 4e tranche stoffen†]

Brand E, Bogte J, Baars BJ, Janssen P, Tiesjema G, van Herwijnen R, van Vlaardingen P, Verbruggen E

116 p in English ††2012

RIVM report 607711006
download pdf (610Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM has evaluated the so-called Intervention Values for soil and groundwater. This evaluation is necessary in order to implement new scientific knowledge and model improvements in the derivation of these values and therefore to maintain the quality of the standards. Intervention Values are national soil quality standards which are used to determine seriously contaminated sites. Seriously contaminated sites have to be remediated according to the Soil Protection Act.

The Intervention Values are derived for both soil as well as groundwater. For the derivation of Intervention Values, the concentration in soil and groundwater is determined for which unacceptable risks for humans and the ecosystem exist. The most stringent value of both determines the new intervention value. Additionally, RIVM determined situations in which organisms are exposed to high concentrations of a compound through bioaccumalution in the foodchain, the socalled secondary poisoning.

The first Intervention Values were derived in the nineties for the first of four series of compounds. For 66 compounds from the 2nd, 3rd and 4th series of compounds revision of the Intervention Values is currently needed. Due to limits in time, 16 most urgent compounds were selected. These are, for example, compounds that are often found at contaminated sites. The 16 compounds that have been evaluated are antimony, barium, boron, selenium, thallium, tin (inorganic), vanadium, three organotin compounds, cis- and transdichlororethene, free cyanide, thiocyanate, chloride and sulphate. For three of these compounds the derived proposals for Intervention Values in this report have become more stringent and the proposals for Intervention Values for four other compounds are stated as less stringent. For several compounds, the derived proposals for Intervention Values were similar to the current Intervention Values. For the remaining compounds which did not have an intervention value yet, a new proposal was derived.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft de zogeheten interventiewaarden voor bodem en grondwater geŽvalueerd. Dit is noodzakelijk om nieuwe wetenschappelijke kennis en modelverbeteringen in de afleiding van deze getallen te verwerken, en daarmee de kwaliteit van de normen te handhaven. Interventiewaarden zijn landelijke bodemnormen die gebruikt worden om aan te geven dat bodems die in het verleden verontreinigd zijn geraakt, volgens de Wet Bodemkwaliteit moeten worden gesaneerd.

De interventiewaarden zijn zowel voor de bodem als voor het grondwater bepaald. Voor beide is bekeken bij welke concentraties risico's voor het ecosysteem en voor de mens ontstaan. De strengste waarde bepaalt de hoogte van de interventiewaarde. Aanvullend is onderzocht wanneer ecosystemen aan te hoge concentraties blootstaan doordat een stof in de voedselketen ophoopt, de zogenoemde doorvergiftiging.

In de jaren negentig zijn voor het eerst de interventiewaarden van vier groepen stoffen in delen (zogeheten tranches) afgeleid. Van 66 stoffen uit de 2e, 3e, en 4e tranche moeten de interventiewaarden worden geŽvalueerd. Vanwege een beperkt tijdbestek zijn hieruit alleen de 16 meest urgente stoffen geselecteerd, bijvoorbeeld omdat ze in de praktijk vaak worden aangetroffen. De 16 stoffen zijn: antimoon, barium, boor, selenium, thallium, tin (anorganisch), vanadium, een drietal orgaotins, cis- en trans-dichlooretheen, vrije cyaniden, thiocyanaat, chloride en sulfaat. Voor drie van deze stoffen is de in deze rapportage voorgestelde interventiewaarde strenger geworden en voor vier stoffen is de voorgestelde interventiewaarde minder streng geworden. Voor enkele stoffen zijn de voorgestelde interventiewaarden niet veranderd. Voor de overige stoffen waarvoor nog geen interventiewaarde was afgeleid, is nu een eerste voorstel gedaan.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-01-25 )