|   print

FEAT - Flash Environmental Assessment Tool to identify acute environmental risks following disasters. The tool, the explanation and a case study
[ FEAT - Flash Environmental Assessment Tool voor het snel identificeren van acute risico's volgend op calamiteiten. Het instrument, de onderbouwing en een case study ]
 
van Dijk S, Brand E, de Zwart D, Posthuma L, Middelaar J van

78 p in English   2009

RIVM rapport 609000001
download pdf (4551Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) was developed for use by field teams of the United Nations that are deployed in the case of (natural) disasters. Its primary aim is to facilitate the identification of existing or potential acute environmental impacts that pose risks for humans and nature following the release of chemical compounds. FEAT prioritizes disaster-stricken facilities on the basis of potential risk in order to prevent further impacts. It is specifically designed to be used in the immediate aftermath of a disaster (hours and days) and can be used on location. The starting point is the maximum area that can be affected by the disaster. This assessment tool was developed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Dutch Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment (VROM) and DHV Engineering Consultancy.
FEAT translates large quantities of scientific information on compounds, their environmental behavior and their toxicity into three basic effect types. These are direct effects on humans, direct effect on nature and so-called life support functions (such as drinking water, agriculture and fisheries) and long-term effects on humans and the environment. The area around the facility where possible effects can be expected is presented in the form of a risk contour area.
FEAT processes available information in a stepwise manner, which enables the user to feed in increasingly more detailed information as the situation develops. The availability of relevant information and site specificity of the risk assessment are positively correlated; as such, the less information available, the lower the site specificity of the risk assessment (a worst case approach). This mode of operation provides the user with a rapid and reliable insight into those areas that can be expected to bear the effects of the disaster.
This report comprises three sections. Section I describes the underpinning of FEAT, section II provides an example of how to use FEAT and section III contains the complete FEAT user version (FEAT 1.0), which is used by the UNDAC field teams of the United Nations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor veldteams van de Verenigde Naties die bij (natuur)rampen worden ingezet is de methode Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) ontwikkeld. Hiermee kan worden ingeschat in welk gebied effecten van vrijgekomen chemische stoffen voor mens en milieu te verwachten zijn. De methode geeft aan welke van de getroffen bedrijven het meeste gevaar voor mens en milieu vormen, zodat daar met prioriteit naar kan worden gehandeld. FEAT is bedoeld voor de eerste uren en dagen na de ramp, en is op locatie te gebruiken. Uitgangspunt is de maximale omvang van het gebied waarin risico's te verwachten zijn. Het instrument is ontwikkeld door het RIVM, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), en DHV-Raadgevend Ingenieurs.
De methode vertaalt een grote hoeveelheid wetenschappelijke informatie over stoffen, hun milieugedrag, en hun toxiciteit naar drie soorten effecten. Dit zijn directe effecten op de mens, directe effecten op natuur en zogeheten life support functies (zoals drinkwater, landbouwgewassen en de visstand) en langetermijneffecten op mens en milieu. De mogelijke effecten worden weergegeven in een zone rond het bedrijf waarbinnen risico's kunnen worden verwacht.
FEAT verwerkt de beschikbare informatie trapsgewijs. Hierdoor kan steeds gedetailleerdere informatie worden ingevoerd. Hoe minder details beschikbaar zijn, hoe 'ruimer' de indicatie van gevaren wordt (worstcase-inschatting). Op deze wijze geeft FEAT snel en betrouwbaar inzicht in welk gebied de te verwachten risico's hun weerslag hebben.
Dit rapport bestaat ut drie secties. Sectie I beschrijft de onderbouwing van FEAT. Sectie II geeft een voorbeeldstudie van het gebruik van FEAT. Sectie III omvat de complete gebruikersversie (FEAT 1.0), zoals die door UNDAC-veldteams gebruikt wordt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM DHV
( 2009-07-16 )