|   print

[  ]
 
Brinkmann FJJ ; Fortezza F ; Willemsen WH

18 p in Dutch   1997

download pdf (666Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
As a prevention of lumping small quantities of iron-cyanide-complexes (15-60 mg CN/kg) are added to the salt for icy roads. It is shown that these concentrations pose no risks to health or ecosystems. After a winterperiod however, sludge from waste-water treatment plants may contain concentrations close to 50 mg CN/kg, the Dutch limit for chemical waste.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op grond van een vraag over de implicaties van het gebruik van complexe ijzercyaniden als antiklonteringsmiddel in strooizout, zijn zowel de humaan-toxicologische als de eco-toxicologische risico's van dergelijk gebruik nader ge-evalueerd. Directe risico's bleken niet aanwezig. Tevens is onderzoek uitgevoerd naar de cyanidegehalten in monsters zuiveringsslib uit plaatsen met een gemengd rioolstelsel. Deze monsters werden genomen kort na afloop van de vorstperiode en de be-eindiging van de gladheidsbestrijding begin 1996. Uit dit onderzoek is gebleken dat de cyanidegehalten in dit slib de grenswaarde benaderen, waarbij het slib moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof. Onder speciale omstandigheden, zoals een extra hoge dosering strooizout, zullen zich dus moeilijkheden kunnen voordoen bij de afzet en de verwerking van slib afkomstig van zuiveringsinstallaties die gekoppeld zijn aan een gemengd rioolstelsel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1997-01-31 )