|   print

Rioolrenovatie met kousmethoden. Achtergronden bij het informatieblad
[ Technical information on measures in the leaflet about sewer renovation with lining techniques ]
 
Dusseldorp A, Schols E

34 p in Dutch   2006

RIVM rapport 609021038
download pdf (321Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In March 2006 the Inspectorate of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) published a leaflet in Dutch on 'sewer renovation with cured-in-place pipe lining techniques', meant to provide local authorities with information on sewer renovation using these techniques. This report gives background information on the measures and the derivation of the recommended exposure limits described in the leaflet, such as knowledge of both feasible measures in daily practice and several practical research studies. The lining technique has the advantage that no streets have to be laid open; cured-in-place pipe lining techniques allow a flexible synthetic resin to be rolled out in a sewer. Heating causes a reaction leading to a firm and solid new sewer layer that replaces all old sewer functions.
During construction of the resin in the sewer styrene, a chemical substance, may be released into the environment. Styrene, with its low odour threshold, has led to complaints from residents on some of the lining projects, which was a reason for the VROM Inspectorate to prepare a leaflet in close cooperation with representatives of municipalities and sewer renovation companies. The basic principle for the Inspectorate was that this kind of construction work falls under regular tasks and must therefore not lead to any unnecessary nuisance for civilians. Applications of these measures will prevent exposure of the population exceeding exposure risks stipulated for these types of construction works.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de achtergronden van het informatieblad 'rioolrenovatie met kousmethoden', dat de VROM-Inspectie in mei 2006 publiceerde. Het blad werd gepubliceerd om aan gemeenten voorlichting te geven over rioolrenovatie door middel van kousmethoden (ook wel relining genoemd).
Met de kousmethode worden riolen gerenoveerd zonder straten open te breken. Bij de kousmethode wordt een kunststof 'kous' in het riool uitgerold. Door verwarming van de kous vindt uitharding plaats, waardoor een nieuwe rioolbuis ontstaat.
Bij toepassing van deze techniek kan styreen vrijkomen. Deze stof heeft een lage geurdrempel en heeft bij enkele projecten gezorgd voor overlast door stank in huizen van omwonenden. Dit was aanleiding voor de VROM-Inspectie om samen met belanghebbende partijen, zoals gemeenten en rioleringsbedrijven, een informatieblad uit te brengen. Uitgangspunt is dat relining een reguliere activiteit is, die zonder onnodige overlast en hinder voor omwonenden wordt uitgevoerd.
In het informatieblad zijn verschillende technische en communicatieve maatregelen vermeld om overlast te voorkomen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op kennis uit de praktijk en uit verschillende onderzoeken. De maatregelen leiden er toe dat de blootstelling van de omwonenden onder de normen blijft die voor dit type blootstelling zijn vastgesteld. In dit rapport zijn de achtergronden van de maatregelen en de normen vermeld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-01-08 )