|   print

[  ]
 
Schols E , Putten EP van

67 p in Dutch   2007

download pdf (939Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute for Public Health and the Environment advises establishing a restricted area around containers treated with detergents. No one should be allowed to enter this area without breath protection equipment. A restricted area of 50 metres around the containers should be established for large amounts of detergents, such as up to 5 kg methyl bromide or vikane. When smaller amounts (up to 1 kg for methyl bromide) are applied or occur, an area of 20 metres will be sufficient. Within these distances, concentrations may occur that are harmful to human health. This advice has been given to the Dutch Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment in response to the request made by the Inspectorate to simplify the existing rules on distances that vary depending on the substance and the use. High concentrations of detergents exist in containers for export to foreign countries. The recommended distances should be applied for the use of methyl bromide, phosphine and vikane. Containers under the present rules are only treated with these detergents when the receiving country requires such a treatment. In the Netherlands the use of these substances is only applicable under strict regulations. The restricted areas should be established at the start of the treatment because of possible leakage from the containers. Before shipment of the containers they are cleared of the detergents by opening the doors and letting the detergents evaporate. This process causes concentrations around the containers that are harmful to human health. Import containers may also contain detergents. In practice, other detergents than the three used for export containers are found in import containers the Dutch harbours. Since the concentrations in import containers are substantially lower, a distance of 20 metres will be sufficient to protect people from hazardous concentrations due to leakage or evaporation. Another recommendation is to prohibit (starting) the release of the detergents under calm weather conditions. High concentrations may then occur for some time and at longer distances.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM adviseert de VROM-Inspectie om een zone rondom 'gegaste' havencontainers te creeren waar alleen mensen met adembeschermingsapparatuur mogen komen. Voor grote hoeveelheden ontsmettingsmiddelen (tot 5 kg voor de stoffen methylbromide en sulfurylfluoride) geldt een afstand van 50 meter tot de container. Bij kleinere hoeveelheden (tot 1 kg) volstaat 20 meter. Binnen deze zones zijn de concentraties van vrijkomende gassen schadelijk voor de volksgezondheid. Aanleiding voor dit advies was de wens de regelgeving over ontgassing te vereenvoudigen en zo de handhaving te verbeteren. De hoge concentraties komen meestal voor bij exportcontainers. Die moeten soms voor vertrek met bestrijdingsmiddelen worden behandeld om de inhoud of het pakkingsmateriaal te ontsmetten (gassen). De maatregel geldt vanaf het moment waarop het gassen aanvangt. De ontstane gassen worden vervolgens verwijderd voordat de containers de haven verlaten (ontgassen). De genoemde afstanden zijn gebaseerd op de concentraties die in Nederland bij het gassen en ontgassen vrijkomen. Als internationale voorschriften het gebruik van methylbromide, fosfine en sulfurylfluoride voorschrijven, gelden in Nederland wettelijke gebruiksvoorschriften. In importcontainers, die soms nog resten ontsmettingsmiddelen bevatten, zijn de concentraties lager en volstaat een afstand van ten minste 20 meter, aldus het advies. Deze kleinere hoeveelheden zijn nog hoog genoeg om de gezondheid schade toe te brengen, zodat enige afstand tot de containers is geboden. Kort na aanvang van de ontgassing kunnen namelijk relatief hoge concentraties voorkomen. Bovendien kunnen gassen lekken uit de nog gesloten containers, waardoor in de nabijheid hoge concentraties circuleren. Een andere aanbeveling is de ontgassing bij windstil weer te verbieden. Dit voorkomt dat de gassen in hoge concentraties op het terrein blijven hangen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2007-05-31 )