|   print

Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen. De ontwikkeling en test van een methode voor de integrale beoordeling van gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen
[ Health aspects of IPPC-permits. The development and test of an instrument used for the integral assessment of health aspects of IPPC-permits ]
 
Fast T, Mennen M, Mooij M

103 p in Dutch   2008

RIVM rapport 609021077
download pdf (1182Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The VROM-Inspectorate is the commissioning body of the development of an instrument for integral assessment of health aspects of permits issued within the framework of the Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). It occurred that the instrument developed here is a qualified method for the integral assessment of health aspects of IPPC-permits. Industries causing environmental pollution are, according to the IPPC-guideline, obligated to regulate their emissions. The method is focused on the quality of air, odour, noice and external safety.
The reason for the development of the instrument is the concern that health aspects are not taken into account very well when IPPC-permits are provided. Therefore, the VROM-Inspectorate whishes an instrument that determines if health aspects are well integrated in IPPC-permits. The instrument can be used by the Inspectorate herself or the Community Health Services. The consultant agency Fast Advies has developed and tested the instrument in cooperation with the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).
The instrument for assessing health aspects of IPPC-permits basically uses the health effect screening method (GES). But, an extra step is added namely a quick semi-quantitative assessment of health aspects. Basically, this first step is a quick estimation of immission concentrations. Then, these results are compared to background concentrations and health-based guideline values. These results are presented in a graphic map, similarly to the GES-method.
On the base of this report, a separate assistance report is made. This guidebook describes all the different steps and explains how to use the instrument in a proper way for making integral assessment of health aspects of IPPC-permits.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van de VROM-Inspectie is een instrument ontwikkeld om gezondheidsaspecten bij vergunningen die worden verleend in het kader van de richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), integraal te kunnen beoordelen. De ontwikkelde methode is getest en geschikt gebleken. De IPPC-richtlijn verplicht lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren. De methode is gericht op luchtverontreiniging, geur- en geluidoverlast en externe veiligheid.
Aanleiding is de zekere zorg dat bij het verstrekken van deze vergunningen onvoldoende rekening wordt gehouden met alle gezondheidsaspecten. De VROM-Inspectie wil daarom beschikken over een beoordelingsinstrument, waarmee zijzelf of GGD'en kunnen vaststellen of een IPPC-vergunning de gezondheid voldoende beschermt. Adviesbureau Fast Advies heeft het instrument in samenwerking met het RIVM ontwikkeld en getest.
De methode maakt gebruik van het stappenplan van de Gezondheids Effect Screening, (GES-methode). Daaraan is een tussenstap toegevoegd voor een eerste snelle beoordeling van gezondheidsaspecten. Deze schat of berekent de immissieconcentraties op basis van een snelle berekening. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de achtergrondconcentraties en gezondheidkundige advieswaarden. De resultaten worden daarna grafisch weergegeven volgens de GES-methode.
Op basis van dit rapport is separaat een handreiking opgesteld. Deze handleiding beschrijft de verschillende stappen van de ontwikkelde methode en licht elke stap toe.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-12-18 )