|   print

Zeeschepen: metingen van chemische stoffen in brandstoffen en rookgassen :
[ Sea-going vessels: measuring chemical substances in fuels and flue gases ]
 
Mooij M, Gerlofs-Nijland ME, Swart DPJ

88 p in Dutch   2010

RIVM rapport 609021090
download pdf (2336Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2008, commissioned by the VROM Inspectorate, RIVM measured the chemical composition of fuels and flue gases of sea-going vessels at the Western Scheldt and the North Sea Canal. The results showed that compared to diesel oil, heavy fuel oil contains more sulphur and heavy polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). The average sulphur content in fuels for vessels running on heavy fuel oil was higher than for vessels running on diesel oil (1.6 percent against 0.13 percent). For vessels in harbour with their auxiliary engines or generators running on diesel oil, the average fuel sulphur content was 0.21 percent. Relative to previous years, the average sulphur content in heavy fuel oil dropped from 2.2 to 1.6 percent, in line with prevailing policy.
All kinds of pollutants adhere to particulate matter in flue gases from vessels. The results of the flue gases of sea-going vessels showed more PAH and sulphur for ships running on heavy fuel oil than those running on diesel oil. Although, we cannot conclude this for all the pollutants. It appeared that the particulates in flue gases were composed for 70 percent of ultrafine particles (PM0.1), for 28 percent of fine particles (PM0.1-2,5) and for 2 percent of coarse particles (PM2.5-10). Ultrafine dust with its smaller particle size is more harmful to health because it can penetrate deeper into the respiratory organs. Furthermore, the flue gases were measured for sulphur dioxide emissions. The average sulphur dioxide emission in flue gases was 15 grams per second.
This survey was the last in a series of three. The 2006, 2007 and 2008 surveys were carried out in a similar setting. From 2007 onwards, particulates were studied as well.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van de VROM-Inspectie heeft het RIVM in 2008 de chemische samenstelling vastgesteld van brandstoffen en rookgassen van zeeschepen op de Westerschelde en het Noordzeekanaal. Hieruit blijkt dat stookolie meer zwavel en zware polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) bevat dan gasolie. Het gemiddelde zwavelgehalte in brandstoffen was voor schepen varende op stookolie hoger dan voor schepen varende op gasolie (1,6% versus 0,13%). Voor schepen die aan de wal lagen en hun hulpmotoren of generatoren op gasolie hadden draaien, was het gemiddelde zwavelgehalte in de brandstof 0,21%. In vergelijking met twee jaar geleden is het zwavelgehalte in stookolie gedaald van 2,2 naar 1,6 , in lijn met het beleid.
Aan de stofdeeltjes in de rookgassen van schepen kleven allerlei verontreinigingen. De resultaten van de metingen van stofgebonden PAK in de rookgassen van zeeschepen die op stookolie varen waren groter dan in de rookgassen van schepen die op gasolie varen. De meeste stofgebonden elementen in de rookgassen van schepen waren groter bij schepen die op stookolie varen dan die op gasolie varen. Maar dit geldt niet voor alle verontreinigingen. De fijnstoffracties in rookgassen bleek voor 70 massaprocent uit de ultrafijne fracties (PM0,1) te bestaan, voor 28% uit de fijne fracties (PM00,1-2,5) en voor 2% uit de zogeheten coarse fracties (PM2,5-10). De ultrafijne fracties zijn schadelijker voor de gezondheid omdat ze kleiner zijn en dus dieper in de luchtwegen terecht kunnen komen. De rookgassen zijn verder nog onderzocht op de zwaveldioxideuitstoot. De gemiddelde emissie zwaveldioxide in rookgassen was 15 gram per seconde.
Het onderzoek is de laatste van een reeks van drie, die in zowel 2006, 2007 en 2008 in een gelijke setting uitgevoerd zijn. Vanaf 2007 werd onderzoek naar fijn stof in rookgassen daaraan toegevoegd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-08-30 )