|   print

[  ]
 
de Groot GM

42 p in Dutch   2010

download pdf (360Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe Besluit emissieeisen middelgrote stookinstallaties (BEMS) en de consequenties daarvan. Dit is gedaan op verzoek van de VROM-Inspectie, die deze informatie gebruikt om het toezicht op de naleving van het BEMS concreet vorm te geven (interventiestrategie). In de meeste gevallen zijn gemeenten ervoor verantwoordelijk dat het BEMS door bedrijven en instellingen goed wordt nageleefd. De minister van VROM heeft hiervoor de eindverantwoordelijkheid.
Het BEMS stelt emissiegrenswaarden en voorschriften voor metingen, keuring en onderhoud aan middelgrote stookinstallaties. Middelgrote stookinstallaties zijn ketels, gas- en vloeistofmotoren en gasturbines met een bepaald vermogen, gestookt op (bio)gas, biomassa, vloeibare brandstof of kolen. Installaties waarvoor nieuwe emissiegrenswaarden gelden, zijn vooral te vinden bij de glastuinbouw en in mindere mate bij de industrie en de sector Handel, Diensten en Overheid.
In dit rapport zijn de oude en nieuwe emissiegrenswaarden met elkaar vergeleken. Daarnaast is geļnventariseerd om hoeveel bestaande en nieuwe installaties het gaat, en in welke sectoren ze worden gebruikt. Verder geeft het een indicatie welke soorten middelgrote stookinstallaties in welke mate bijdragen aan de nationale en lokale luchtverontreiniging.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2010-10-01 )