|   print

[  ]
 
Mennen MG , Dijk S van

55 p in Dutch   2005

download pdf (5937Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
An investigation to assess health risks and odour annoyance was commissioned by the Province of Drenthe in response to concern of residents about possible health effects due to emissions from a planned asphalt plant near Meppel. Data from emission measurements on other asphalt plants were used to calculate the concentrations and deposition of hazardous compounds (including fine particles and PAHs) in the area of the planned plant using an air dispersion model. Odour concentration levels were calculated as well. Levels of hazardous compound were calculated for both the average situation and worst-case conditions. The exposure of residents to compounds emitted from the asphalt plant was quantified and compared to toxicological limits. The results showed that the concentrations and deposition of emitted compounds scarcely exceed background levels in rural and urban areas. The exposure of residents and employees of companies in the surrounding area is below the toxicological guidelines. Also, the expected odour concentration levels do not exceed the limits for odour annoyance. Hence, no unacceptable odour annoyance is expected.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van onrust bij omwonenden en ondernemers op een industrieterrein in Meppel, in verband met de mogelijke vestiging van een asfaltcentrale op het terrein, heeft het RIVM een onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico's en geurhinder in de omgeving van die centrale. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de provincie Drenthe. Op basis van meetgegevens van de emissies aan diverse schadelijke stoffen, waaronder fijn stof en kankerverwekkende PAK's, uit asfaltinstallaties zijn met een verspreidingsmodel de concentraties en depositie van die stoffen in de leefomgeving berekend. Er zijn berekeningen gedaan voor de gemiddeld te verwachten situatie en bij de meest ongunstige omstandigheden. Ook de te verwachten geurbelasting in de omgeving is berekend. Conclusie is dat de uitstoot aan stoffen uit de geplande asfaltcentrale nauwelijks leidt tot een verhoging van de 'normaal' voorkomende concentraties in de lucht en de 'normaal' voorkomende depositie. De blootstelling van omwonenden en werknemers van omliggende bedrijven aan schadelijke stoffen uit de asfaltcentrale ligt ruim onder de gezondheidskundige normen en grenswaarden. Ook de berekende geurbelasting in de omgeving voldoet aan de vigerende normen. Er wordt dus geen onacceptabele geurhinder verwacht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2005-03-22 )