|   print

Gezondheidsklachten bij RWZI Harnaschpolder
[  ]
 
Dusseldorp A, Morgenstern P

31 p in Dutch   2007

IMD briefrapport 609023012, IMD vrnr 2911
download pdf (301Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De literatuurstudie en de verspreidingsberekeningen laten zien dat omwonenden van de RWZI Harnaschpolder niet worden blootgesteld aan relevante hoeveelheden micro-organismen. Wel is duidelijk dat de omwonenden geregeld te maken hebben met concentraties H2S boven de geurdrempel. Directe gezondheidseffecten zijn daar niet van te verwachten, maar geurhinder zelf (elke geurhinder) kan aanleiding geven tot verstoring van gedrag en lichamelijke klachten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-12-13 )