|   print

[  ]
 
Werken G van de , Mennen MG , Belle NJC van

20 p in Dutch   2002

download pdf (156Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Reported is the explorative search for promptly accessible information sources of fire emission products. Internet was explored as the main route in addition to personal communication hints, resulting in a large number of seemingly interesting information (especially databases and reports). However, the sought-after sources of interest were sparse. Data concerning corresponding measurement methods and measurement strategies did not come up with the search strategy applied. A literature study is suggested in order to cover that aspect.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een verkennende inventarisatie werd uitgevoerd naar momentaan beschikbare informatiebronnen betreffende geemitteerde stoffen bij brand. Intensief werd gezocht op internet, maar ook via persoonlijke netwerken. Met de gevolgde werkwijze werden zeer veel interessant lijkende gegevens (vooral databases en rapporten) gevonden, echter direct beschikbare bronnen over vrijkomende stoffen bij branden (identiteit/type en hoeveelheid geemitteerde stoffen) bleken spaarzaam. Informatie over meetmethoden en meetstrategieen werd met de gevolgde werkwijze niet gevonden. Inventarisatie van dat aspect dient derhalve op een andere wijze plaats te vinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2002-10-11 )