|   print

Follow-up study on the chemical status of Lake Goto, Bonaire : Measurements and risk assessment
[ Vervolgstudie naar de chemische verontreinigingstatus van het Gotomeer, Bonaire ]
 
de Zwart D, de Groot A, Kotterman M, van der Aa M, Aalbers T, Slijkerman D, Bodar C

32 p in English   2012

RIVM letter report 609224001
download pdf (895Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
On 8 and 9 September 2010 there was a big petrochemical fire at the BOPEC facility on Bonaire. In a study on the environmental impact it was concluded by RIVM that for perfluorooctane sulfonate (PFOS) environmental quality criteria were exceeded in Lake Goto and Salina Tam, two lagunas which are located in the vicinity of BOPEC. These substances originated from the fire fighting foams that were used on the BOPEC site. The study was inconclusive about the nature and size of possible ecological effects that could result from this. It was noted that concentrations might gradually decrease in time, however at an unknown speed.

At present the results from a follow-up study in 2012 performed by RIVM show that the concentrations of PFOS in water and sediments of Lake Goto and Salina Tam, although a little lower than in 2010, are still exceeding environmental quality criteria. This means that ecotoxicological riks because of this exposure that has been going on for 2 years now, can not be excluded. Examples are direct effects on waterorganisms such as mortality, or indirect effects for example when higher organisms leave because their food has disappeared. It is impossible to make any firm conclusions on the question whether the higher concentrations in Lake Goto and Salina Tam are the (only) causative factors influencing the observed ecological deterioration as indicated by a disappeared flamingo population from Lake Goto. In order to address this question an ecological study is needed, which will be performed by research institute IMARES.

This follow-up study was performed by order of The Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment (I&M) upon request of the Public Entity of Bonaire.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op 8 en 9 september 2010 woedde een grote brand op het terrein van de olieraffinaderij BOPEC op Bonaire. Destijds bleek uit onderzoek van het RIVM dat normen voor perfluoroctaansulfonaat-verbindingen (PFOS) zijn overschreden in het Gotomeer en in Salina Tam, twee zoutmeren vlakbij BOPEC. Deze verbindingen maakten deel uit van het gebruikte blusschuim op het BOPEC-terrein. Het bleek niet mogelijk om aan te geven wat de ecologische effecten van deze normoverschrijding zouden kunnen zijn. Wel werd aangegeven dat de concentraties van deze stoffen in beide meren geleidelijk zouden kunnen gaan afnemen. Hoe snel dat zou gaan, was onbekend.

Uit vervolgonderzoek in 2012 van het RIVM blijkt dat de milieukwaliteitsnormen nog steeds worden overschreden in het Gotomeer en Salina Tam. De concentraties PFOS in het water en sediment van deze meren vlakbij de brand zijn iets lager dan in 2010, maar nog duidelijk verhoogd. Risico's voor het ecosysteem van deze inmiddels twee jaar durende blootstelling zijn hierdoor niet uit te sluiten. Hierbij valt te denken aan directe effecten op waterorganismen zoals bijvoorbeeld sterfte, of indirecte effecten wanneer hogere organismen verdwijnen doordat er niet meer voldoende voedsel voor ze is. Het is echter niet aan te geven of, en zo ja, in welke mate de verhoogde concentraties ervoor verantwoordelijk zijn dat de flamingopopulatie is verdwenen. Hiervoor is nader onderzoek naar de ecologische dynamiek van dit ecosysteem nodig. Onderzoeksinstituut IMARES gaat dit binnenkort doen.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het bestuur van de 'bijzondere gemeente' Bonaire, het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM IMARES
( 2013-03-13 )