|  print

Risicobeoordeling emissie ethyleenoxide in Zoetermeer
[Risk assessment of ethylene oxide emission in Zoetermeer]

van Bruggen M, Bodar CWM, Bos PMJ, van Belle NJC, Grievink L

36 p in Dutch 2010

RIVM rapport 609300017
download pdf (1381Kb)

Toon Nederlands

English Abstract
Between 2006 and 2008 Sterigenics, an international company with a branch in Zoetermeer, emitted ethylene oxide into the outdoor air due to a malfunctioning afterburner. Ethylene oxide is a carcinogenic substance that is used for the sterilization of medical devices. As a result 900 inhabitants and 1150 workers have been exposed to ethylene oxide above the Maximum Permissible Risk concentration of 3 g/m3. The yearly average concentration to which they were exposed, was 10 g/m3 for inhabitants and 20 g/m3 for workers.
Risk assessment shows that this results in an excess lifetime cancer risk of 1-2 per 100.000. In the Netherlands an average of 660 persons out of 2000 will get cancer at any time in their life. For the approximately 2000 people involved, the exposure to ethylene oxide poses a small extra cancer risk.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van 2006 tot 2008 is in de omgeving van het bedrijf Sterigenics in Zoetermeer ethyleenoxide in de buitenlucht vrijgekomen. De oorzaak was een defecte naverbrander. Ethyleenoxide is een kankerverwekkende stof die het bedrijf gebruikt om medische artikelen te steriliseren. Als gevolg daarvan zijn in de directe omgeving van het bedrijf zo'n 900 omwonenden en 1150 werknemers blootgesteld aan een hoeveelheid ethyleenoxide die boven de toelaatbaar geachte concentratie van 3 microgram per kubieke meter ligt. Voor de omwonenden was het jaargemiddelde maximaal circa 10 microgram per kubieke meter, voor de werknemers maximaal circa 20. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.
Risicoberekeningen laten zien dat 1 tot 2 personen per 100.000 betrokkenen de kans hebben om hierdoor kanker te krijgen. In het algemeen geldt in Nederland dat in een populatie van 2000 mensen zo'n 660 mensen vroeg of laat kanker krijgen. Voor de circa 2000 betrokkenen betekent de blootstelling dus een kleine extra kans dat bij een van hen kanker ontstaat.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-05-20 )