|   print

Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en : Derde inventarisatie (2009-2010)
[ Environmental Health Complaints at the Municipal Health Authorities : Third report: 2009-2010 ]
 
Dusseldorp A, Hall EF, van Poll HFPM

56 p in Dutch   2011

RIVM rapport 609300024
download pdf (811Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Most of the environmental health complaints that the public report to the Dutch municipal health authorities (GGDs) concern the indoor environment, particularly that of rented accommodation. Most complaints about the indoor environment pertain to mould, dampness, vermin and inadequate ventilation. These are the findings of an analysis of the environmental health enquiries registered by all the Dutch GGDs.

The complaint mentioned most often (29 percent) was concern that conditions in the indoor or outdoor environment could lead to health effects. These concerns particularly applied to the health effects associated with asbestos, mould and vermin. Respiratory complaints (23 percent) and annoyance (14 percent) due to, for example, odour or noise pollution were the second and third most mentioned health complaints, respectively.

In 2009 and 2010, the GGDs registered more than 5800 environmental health complaints. The complaints registered in this period do not differ substantially, either in number, type or percentage of total complaints, from the results of the first two surveys (2004-2006 and 2008-2009). However, there are some subtle differences. The number of complaints that the GGDs received concerning Nonionising radiation (NIS) from, for example, overhead power cables, mobile phone masts and electricity sub-stations has decreased in time. On the other hand, the number of complaints concerning odour nuisance has risen.

The proportion of the complaints attributed to the aforementioned sources differed per region. This indicates that the complaints are partly a reflection of local issues and partly due to the attention paid by the GGDs and/or the media to an issue in the region.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De meeste milieugerelateerde gezondheidsklachten die burgers melden bij gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) gaan over het binnenmilieu, en zijn vooral afkomstig van bewoners van huurwoningen. Als grootste boosdoeners van de klachten over het binnenmilieu worden schimmels, vocht, plaagdieren en gebrekkige ventilatie aangewezen. Dit blijkt uit een analyse door het RIVM van de gegevens over deze meldingen van alle GGD'en in Nederland.

De meest genoemde klacht (29 procent) is bezorgdheid over zaken die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, zowel in het binnenmilieu als in de omgeving. Deze bezorgdheid betreft vooral de gevolgen van asbest, schimmels en plaagdieren. Klachten van het ademhalingsstelsel (23 procent) en hinder (14 procent), zoals geur- en geluidhinder, komen op de tweede en derde plaats van de gemelde gezondheidseffecten.

In 2009 en 2010 hebben de GGD'en ruim 5800 milieugerelateerde gezondheidsklachten geregistreerd. De in deze periode genoemde klachten verschillen niet wezenlijk in het totale aantal, de typen en de bijbehorende percentages ten opzichte van de eerste twee inventarisaties (2004-2006 en 2008-2009). Wel zijn er kleine nuanceverschillen. Zo is het aantal klachten dat de GGD'en ontvangen over Niet Ioniserende Straling (NIS) zoals van hoogspanningslijnen, zendmasten en transformatorhuisjes, afgenomen in de loop der jaren. Over stank zijn juist meer meldingen binnengekomen.

Het aandeel van de genoemde oorzaken voor de klachten verschilt tussen de regio's. Dat geeft aan dat de meldingen deels een weergave zijn van lokale problematiek, en deels van regionale aandacht van de GGD en/of de media voor een bepaald onderwerp.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-12-19 )