|   print

Gezondheid, binnenmilieu en energiebesparing
[  ]
 
Koudijs EA, Fischer P, Schram D, Knol A

19 p in Dutch   2011

RIVM briefrapport 609300029
download pdf (361Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op grond van de wetenschappelijke literatuur kan geen uitspraak worden gedaan over de invloed op de gezondheid en kosten/baten van specifieke maatregelen ter verbetering van het binnenmilieu. Wel lijkt algemene verbetering van het binnenmilieu of de woonomstandigheden gerelateerd te zijn aan een afname van bestaande gezondheidsklachten.

Dit blijkt uit een literatuuronderzoek dat het RIVM heeft uitgevoerd op verzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond, als onderdeel van een project van de GGD waarin is gekeken naar de koppeling van energiebesparende maatregelen en verbetering van het binnenmilieu.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-01-12 )