|   print

GGD-richtlijn medische milieukunde: lokaal milieugezondheidsbeleid
[ An environmental health guideline for the development of local health policy ]
 
van den Broek I, Kwekkeboom J, Comajta MAM, Zwerver C, Zwart-Voorspuij WA, van Brederode NE

59 p in Dutch   2007

RIVM rapport 609330002
download pdf (219Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Municipal health offices play an important role in the Netherlands in advising local government on the development of local health policy. Policy plans envisage an integral vision on health where attention is paid to both the promotion of a healthy lifestyle and a good social and physical environment.
This guideline focuses on the last topic: environmental factors and characteristics of the physical environment in relation to health. It also provides information on legislation and regulation local government and governmental processes and health policy. To sum up, this information that will be useful in building up stepwise guidance for developing environmental health policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
GGD'en spelen een belangrijke rol in de advisering van gemeenten bij de ontwikkeling van gemeentelijke nota's lokaal gezondheidsbeleid. Deze nota's beogen een integrale aanpak van gezondheidsbeleid met daarbij zowel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, als voor het bevorderen van een goede sociale en fysieke omgeving.
Deze richtlijn gaat in op het laatstgenoemde onderwerp: milieufactoren en kenmerken van de fysieke omgeving die in relatie staan tot gezondheid. De richtlijn geeft informatie over wet- en regelgeving, over bestuur en bestuurlijke processen en over beleid. Informatie die nuttig is voor het belangrijkste onderdeel van de richtlijn: een stappenplan om beleid op het gebied van milieu en gezondheid te ontwikkelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-10-24 )