|   print

Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten bij GGD'en. Inventarisatie 2007-2008
[ Environmental Health Enquiries at the Municipal Health Authorities 2007-2008 ]
 
Dusseldorp A, Hall EF, van Poll HFPM

62 p in Dutch   2009

RIVM rapport 609333003
download pdf (1512Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The majority of environmental health enquiries received by the municipal health authorities (GGDs) in the Netherlands concern the indoor environment, particularly rented accommodation. Most complaints about the indoor environment pertained to moulds, ventilation, and dampness.
The complaint mentioned most often was concern that conditions in the indoor or outdoor environment could lead to health effects (41 percent). These concerns particularly applied to the health effects associated with asbestos, moulds and exhaust fumes. Respiratory complaints (20 percent) and (noise and odour) annoyance (12 percent) were the other health complaints mentioned most often.
These are the findings of a survey of the environmental health enquiries registered by the Dutch GGDs during the period 2007-2008. The complaints and the figures mentioned do not differ substantially from the results of the first survey (2004-2006). The data come from about 80 percent of the GGDs. It is estimated that, in total, approximately 3500 environmental health complaints are received yearly by the GGDs.
The complaints in the outdoor environment were predominantly attributed to nature (for example, vermin) and transport (particularly road traffic). The proportion of the complaints attributed to the aforementioned sources differed per GGD. This indicates that the complaints are partly a reflection of local issues and partly due to the attention paid by the GGDs and/or the media to an issue in the region.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De meeste milieugerelateerde gezondheidsklachten die worden gemeld bij gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD'en) gaan over het binnenmilieu en komen vooral uit huurwoningen. Als grootste boosdoeners van de klachten over het binnenmilieu worden schimmels, ventilatie en vocht aangewezen.
De meest genoemde klacht (41 procent) is bezorgdheid over zaken in het binnenmilieu of in de omgeving die op termijn gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Deze bezorgdheid betreft vooral de gevolgen van asbest, schimmels en uitlaatgassen. Klachten van het ademhalingsstelsel (20 procent) en hinder (12 procent), zoals geur- en geluidhinder, komen op de tweede en derde plaats van de gemelde gezondheidseffecten.
Dit blijkt uit de registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten door de Nederlandse GGD'en in de periode 2007-2008. De genoemde klachten en percentages verschillen niet wezenlijk van de eerste inventarisatie (2004-2006). De gegevens zijn afkomstig van ongeveer 80% van de GGD'en. Alle GGD'en samen ontvangen naar schatting jaarlijks ongeveer 3500 milieugerelateerde gezondheidsklachten.
Als bron voor de klachten in het buitenmilieu wijzen de melders voornamelijk de natuur (bijvoorbeeld ongedierte) en het verkeer (vooral wegverkeer) aan. Het aandeel van de genoemde bronnen verschilt tussen de GGD'en. Dat geeft aan dat de meldingen deels een weergave zijn van lokale problematiek en deels van regionale aandacht van de GGD en/of de media voor een onderwerp.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-15 )