|   print

Veldanalyse van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen in luchtstof. Ontwikkeling van in-situmeetmethoden
[ Field analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in air particulate matter ]
 
Broekman MH, Hijman WC, Ramlal MR, Berkhoff CJ, Dijkman E

45 p in Dutch   2007

RIVM rapport 609350002
download pdf (971Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute of Health and Environment has developed a new method for the determination of the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) in air. The method is suitable for fast measurements on site during environmental incidents.
PAH, from which some components are carcinogenic, are hazardous in the air when they exceed human health limiting values. These organic components are formed and released from fires.
The method is applicable for the measurement of the air concentration of particulate bounded PAH on the spot. The measurement results are reported within one hour to evaluate the risk of exposure for human and environment. The RIVM is capable to inform the local authorities on the spot of the environmental incident, whereas it took several days in the past.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om bij milieurampen snel te kunnen meten hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) er in de lucht aanwezig zijn. PAK kunnen in bepaalde concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze kunnen bij een brand gevormd worden en vrijkomen.
De methode maakt het mogelijk om de concentratie PAK in de lucht op locatie te meten en te rapporteren. Daardoor is binnen drie kwartier bekend of er gevaar is voor mens en milieu. Op deze manier kunnen lokale overheden die bij calamiteiten bij de hulpverlening zijn betrokken snel van informatie worden voorzien. Voorheen nam een dergelijke analyse enkele dagen in beslag.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-11-13 )