|   print

[  ]
 
Lembrechts J

17 p in Dutch   1998

download pdf (608Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Emissions of 1TBq/a of the radionuclides 226Ra, 210Pb and 210Po into the Nieuwe Waterweg from the phosphate-processing industries result in a potential maximum individual dose of 0.53 mSv/a. About 96% of this dose comes from exposure to 222Rn in dwellings and 4% from consumption of fishery products. The dose estimate is lower by a factor of 5 than the estimate made when the industries applied for their permit in 1992-1993. Changed insights into the dispersion and effects of the three nuclides and the amended government policy on the protection of the public against ionising radiation have formed the basis of the new calculations. Especially the changes in views on the transport of 222Rn in dwellings have led to a considerable change of the dose estimate.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Lozingen door de fosfaatertsverwerkende industrieen van 1 TBq/a van de radionucliden 226Ra, 210Pb en 210Po in de Nieuwe Waterweg veroorzaken een potentiele individuele dosis van ten hoogste 0,53 mSv/a. Circa 96% van deze dosis wordt veroorzaakt door blootstelling aan 222Rn in woningen en 4% door consumptie van visserijproducten. De berekende dosis is een factor 5 lager dan de dosis becijferd in 1992-1993, toen KeW-vergunningen werden aangevraagd. De nieuwe berekeningen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten in de verspreiding en effecten van de betrokken nucliden en op de meest recente beleidsstandpunten over de bescherming van de algemene bevolking tegen ioniserende straling. Vooral wijzigingen in het beeld over de verspreiding van 222Rn in woningen hebben geleid tot een forse bijstelling van de dosisschatting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-02-28 )