|   print

Ontwerp Geintegreerd Bron-Risicomodel voor Radon (versie 1.0)
[ Design source-risk model for radon (version 1.0) ]
 
Laheij GMH, Stoop P, de Vries LJ, Aldenkamp FJ

63 p in Dutch   1995

RIVM Rapport 610053002

Toon Nederlands

English Abstract
In 1993 a definition study for the development of a model describing the complete chain: source --> exhalation --> dispersion --> exposure --> effect/risk for radon has been performed. Advantages using a source-risk model are that risk calculations are standardized, the effects of measures applied to different parts of the source-risk chain can be compared and the most important parameters within the total source-risk chain can be determined. The definition study made clear that a source-risk model for radon can be designed out of the models presently available in the Netherlands. An organisational form of the source-risk model was recommended in which only the simple models are administrated at a central site. The other models are operated and administrated by the model owners. This report describes the design study for version 1.0 of the source-risk model. Procedures and requirements for the interaction between the several models and the database included in the source-risk model are given. This is worked out in a working script, a data dictionary and a contract. Further a description is given of the parts of the model which should be developed, i.e. the information system (the database), transfer format and balance model.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 1993 is een definitiestudie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een model dat de gehele keten: bron --> exhalatie --> verspreiding --> blootstelling --> effect/risico voor radon beschrijft. Het belang van de ontwikkeling van een bron-risicomodel voor radon is dat risicoberekeningen volgens een standaardmethode worden uitgevoerd, effecten van maatregelen die op verschillende onderdelen van de bron-risicoketen aangrijpen met elkaar vergeleken kunnen worden en dat de meest relevante parameters in de totale bron-risicoketen aangewezen kunnen worden waardoor sturing van experimenteel onderzoek mogelijk is. Uit de definitiestudie bleek dat het mogelijk is een bron-risicomodel voor radon te ontwerpen uit de momenteel in Nederland beschikbare modellen. Als implementatie-vorm werd een bron-risicomodel aanbevolen waarbij alleen de eenvoudige modules centraal worden beheerd. De overige modules worden bediend en beheerd door de verschillende modelhouders bij KVI, TNO en RIVM. De gekozen implementatievorm leidt er toe dat procedures voor de gegevensuitwisseling en de bijbehorende achtergronddocumenten ontwikkeld moeten worden. Deze procedures en achtergronddocumenten zijn in dit rapport uitgewerkt in een draaiboek, een gegevenswoordenboek en een raamovereenkomst. Daarnaast wordt ook een beschrijving gegeven van de nog te ontwikkelen onderdelen: het centrale informatiesysteem (de gegevensbank), het gegevensuitwisselingsformaat en het Balansmodel.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-01-31 )