|   print

Radiologische consequenties van zinkrijke filterkoek bij Hoogovens Staal te IJmuiden (een voorbeeldstudie)
[ The radiological consequences of zinc-rich filter cake at a storage facility of Hoogovens Staal in IJmuiden (a model study) ]
 
Laheij GMH, Eggink GJ

23 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 610053004

Toon Nederlands

English Abstract
In accordance with the revised Euratom 'basic safety standards', the Member States have to fill in the details of their own radiation protection policy on radionuclides from natural sources. In this framework the radiological consequences of zinc-rich filter cake at a storage facility of the steelplant Hoogovens Staal, in IJmuiden were investigated in a model study. Also investigated were the consequences of possible transport of the filter cake to a storage facility in the country. The radiation dose was calculated for Hoogovens workers and for members of the population. For workers, the relevant exposure pathways are inhalation of resuspended filter cake, direct ingestion of filter cake and external radiation. Relevant exposure pathways for members of the population are inhalation of resuspended filter cake, ingestion of green vegetables on which resuspended filter cake is deposited and external radiation, which for workers at the storage facility the radiation dose is 7 uSv/a. The radiation dose for drivers during transport and for workers at a C3-storage facility depends strongly on whether the material is immobilized or not. The maximum radiation dose for both the transport and storage is expected to be almost equal to the radiation dose for workers at the storage facility at Hoogovens. For members of the population living around the storage facility at Hoogovens, the radiation dose is 3.6 uSv/a. Here too, the radiation dose at the storage facility depends strongly on whether the material is immobilized or not. During transport no radiation dose above the secondary level of 0.4 uSv/a is expected due to the short exposure times.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Overeenkomstig de herziene Euratom-Richtlijn Basisnormen dienen de lidstaten zelf invulling te geven aan het stralenbeschermingsbeleid met betrekking tot radioactieve isotopen die van natuurlijke oorsprong zijn. In dat kader zijn, als voorbeeldstudie, de radiologische consequenties onderzocht van een deponie van zinkrijke filterkoek bij Hoogovens Staal te IJmuiden. Omdat de filterkoek wellicht overgebracht moet worden naar een C3-deponie (bijvoorbeeld op de Maasvlakte) is ook een schatting gemaakt van de dosis die opslag aldaar, inclusief het transport, met zich meebrengt. De stralingsdosis is voor zowel werknemers op de deponie als voor omwonenden rond de deponie bepaald. De relevante blootstellingspaden voor werknemers zijn inhalatie en directe ingestie van de fijne filterkoek en externe bestraling bij verblijf op de deponie. Voor omwonenden zijn dit inhalatie, ingestie van bladgroente waarop fijne filterkoek is gedeponeerd en externe bestraling. De stralingsdosis voor werknemers op de deponie bij Hoogovens bedraagt ongeveer 7 uSv/a. De dosis voor de chauffeurs als gevolg van het transport en de werknemers op een C3-deponie hangt sterk af van de mate waarin het materiaal geimmobiliseerd is. De maximaal te verwachten dosis is, voor zowel het transport als de opslag op de C3-deponie, gelijk aan de dosis voor werknemers op de deponie bij Hoogovens. Voor omwonenden bedraagt de stralingsdosis bij opslag op de deponie 3,6 uSv/a. Ook hiervoor is de stralingsdosis bij opslag op een C3-deponie sterk afhankelijk van de mate waarin het materiaal geimmobiliseerd is. Gezien de te verwachten geringe blootstellingstijden gedurende het transport wordt voor omwonenden geen stralingsdosis boven het secundaire niveau van 0,4 uSv/a verwacht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-08-31 )