|   print

[  ]
 
Smetsers RCGM , Vries LJ de , Lunenburg APPA van , Aldenkamp FJ

104 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
In March 1990, the Dutch National Radioactivity Monitoring network (LMR) was put into operation. The tasks were early detection of major nuclear incidents and collection of radiation data during such an event. By integrating with a network more directed at the requirements of local authorities, the LMR was succeeded by the National Monitoring Network Radioactivity (NMR) early in 1996. This report evaluates the performance of the LMR over the years 1993-1995 and presents a data review over this period. The technical properties are described of the two field monitors used, the Bitt Technology RS02/RM10E proportional counter device and the FAG FHT59S airborne gross-alpha/beta-activity monitor. Measurements of external radiation, expressed in ambient dose-equivalent rate contain a systematic error for the correction of which a conversion formula is presented. The natural alpha-activity concentration as determined by the aerosol monitor is (during non-emergency situations) proportional to the equilibrium-equivalent decay product concentration of 222Rn progeny in air, EEDC. In the period 1993-1995 nuclear accidents with any impact for the Netherlands did not occur. However, automatic warning messages indicating that radiological data were recorded above one of the warning levels were received many times. Some of these warnings were due to natural causes or industrial activities, but most were false, for instance, because of malfunctioning equipment. In 1994, but especially in 1995 the number of 'false' messages was relatively large, partly due to the ageing of the instruments and partly due to the extreme weather conditions of 1995. Nevertheless, the availability of LMR data in the period 1993-1995 was higher than in previous years: dose-rate on average some 96%, air activity approximately 91%. The monitoring results of the LMR have increased the knowledge of the variations in the natural background radiation and the determining parameters. This report contains a reference to the results of an extended LMR data analysis.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de vroegtijdige signalering van grootschalige nucleaire incidenten en het volgen van een eventuele radioactieve besmetting is in maart 1990 het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) in gebruik genomen. Begin 1996 is het LMR, na integratie met een op de lokale overheden afgestemd stralingsmeetnet ontwikkeld in opdracht van BiZa, omgevormd tot het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR). Dit rapport evalueert de werking van het LMR in de periode 1993-1995 en presenteert een overzicht van de veldmetingen uit die jaren. In dit rapport wordt de werking van de twee typen veldmonitoren, de Bitt RS02/RM10E stralingsmonitor en de FAG FHT59S luchtstofmonitor, nader gespecificeerd. Meetgegevens van het omgevingsdosisequivalenttempo zoals bepaald door de Bitt monitor, bevatten een systematische fout. Hiervoor wordt een correctieformule gepresenteerd. De door de luchtstofmonitor gemeten totale alfa-activiteitsconcentratie is, onder niet-ongevals-omstandigheden, rechtevenredig met de evenwichts-equivalente concentratie van kortlevende vervalproducten van 222Rn, EEDC. In de periode 1993-1995 vonden er in of in de buurt van Nederland geen radiologische incidenten van enige betekenis plaats. Wel zijn in die periode enkele tientallen automatische waarschuwingsmeldingen gegenereerd. In een enkel geval betrof het een reele overschrijding van een in het LMR gehanteerde waarschuwingsdrempel, door natuurlijke oorzaak of door industrieel handelen. De meeste meldingen hadden echter een (meet)technische oorzaak, en waren vals. In 1994, maar vooral in 1995 was het aandeel valse meldingen groot, deels vanwege veroudering van de meetapparatuur en deels vanwege extreme weersomstandigheden in 1995. Desondanks was de beschikbaarheid van LMR-data in de periode 1993-1995 (stralingsdata circa 96%, luchtactiviteitsdata circa 91%) hoger dan in voorgaande jaren. De LMR meetgegevens hebben het inzicht vergroot in de variaties die optreden in de natuurlijke stralingsachtergrond, en de parameters die hierbij een rol spelen. Dit rapport bevat een literatuurverwijzing naar de resultaten van een uitgebreide LMR data-analyse.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-12-31 )