|   print

[  ]
 
Stoop P , Venema L

39 p in Dutch   1998

Toon Nederlands

English Abstract
The report describes the development and implementation of an algorithm to calculate dose contours in case of accidental emissions from nuclear power plants. The version of the algorithm given in the report enables to calculate the length and width of the area were the effective dose E exceeds a given intervention level. Extention of the algorithm with the calculation of thyroid and skin dose countours is possible. The algorithm is especially useful in situations where no computer is available, for example due to power failure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald interventieniveau overschrijdt. Uitbreiding van het schema voor het berekenen van schildklier- en huiddosiscontouren is mogelijk. Het rekenschema kan van nut zijn wanneer er geen computer beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens stroomuitval.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-03-31 )