|   print

[  ]
 
Lembrechts J , Glastra P , Stoop P

22 p in Dutch   1998

download pdf (602Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Eighteen sediment samples collected in 1997 in the harbours and waterways of the Rhine delta were analysed for their 226Ra content and grain-size distribution. The effect of the emissions from the phosphate-processing industries on the 226Ra content could be inferred on the basis of these data. As observed in previous monitoring campaigns, the influence of this industry is greatest in and nearby the first and second petroleum harbours. Increases in the 226Ra content of up to 211 Bq/kg were measured in comparison to background levels of 22 to 46 Bq/kg. Approximately 13% of the released 226Ra is deposited in the harbours and waterways. Samples collected once every year were found to reflect the long-term trend in the emissions.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van 18 havenspeciemonsters die in 1997 zijn verzameld in de Rotterdamse havens en in de Nieuwe Waterweg, is het 226Ra-gehalte en de korrelgrootte-verdeling bepaald. Hieruit is afgeleid hoe groot de invloed op het 226Ra-gehalte is van lozingen door de fosfaaterts-verwerkende industrie. Zoals in eerdere meetcampagnes is vastgesteld, is de invloed van de industrie vooral merkbaar in de omgeving van en in de eerste en tweede Petroleumhaven. Verhogingen van het 226Ra-gehalte tot maximaal 211 Bq/kg zijn gemeten ten opzichte van een achtergrond varierend tussen 22 en 46 Bq/kg. Van het geloosde 226Ra blijft naar schatting 13% in de havens achter. De jaarlijks verzamelde monsters lijken de langjarige trend in de lozingen te weerspiegelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1998-02-28 )