|   print

[  ]
 
Dongen R van , Zanten R van

21 p in Dutch   1994

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains the results of exposure rate measurements carried out during 1993 on twelve locations at the site of the National Institute of Public Health and Environmental Protection at Bilthoven. The exposure rates were determined by means of thermoluminescence dosimeters on a number of locations. One of these locations was used for the determination of the natural background (reference level) on the site. The exposure rates averaged over a year appeared not to deviate significantly from the natural background levels in the Netherlands. The small increase of the annual mean of the exposure rate near the building Sg, with regard tot the reference level, is partially due to irradation activities for calibration work.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de stralingsniveaumetingen, welke op een twaalftal plaatsen in 1993 op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene te Bilthoven zijn uitgevoerd. De metingen vonden plaats door gebruik te maken van thermoluminescentiedosimeters. Een van de meetpunten diende ter bepaling van het dosistempo van de natuurlijke achtergrondstraling (referentieniveau). In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de dosistempi op de meetpunten, gemiddeld over een jaar, niet significant afwijken van het niveau van de natuurlijke achtergrondstraling in Nederland. De geringe verhoging van het gemiddelde stralingsniveau bij gebouw Sg ten opzichte van het referentieniveau is gedeeltelijk toe te schrijven aan de aldaar uitgevoerde bestralingswerkzaamheden voor kalibratiedoeleinden

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1994-07-31 )