|   print

[  ]
 
Blaauboer RO

43 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
In several research projects on environmental radiation there is a need for an automated system to calculate, for instance, the kerma in air or ambient dose rate that results from photons emitted by radionuclides in soil or on the soil surface. Some applications are migration of fallout radionuclides in soil, calculation of the shielding effect of soil due to landfill and the calculation of dose rate due to the naturally occurring radionuclides in soil. In the framework of an investigation aimed at determining the natural radiation background using the National Radioactivity Monitoring network (NRM), a computer application was developed for this purpose. In this report the underlying calculation method is described. An already existing method was adapted and expanded. Besides a description of this method, the structure of the SOIL-RAD program is illustrated and instructions for use are given. Comparison of the first results to data published elsewhere confirms the usefulness of the program.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In verschillende onderzoeken is er behoefte aan een geautomatiseerde methode voor het bepalen van de dosis ten gevolge van externe bestraling door radionucliden in en op de bodem. Hierbij kan gedacht worden aan migratie van fallout in de bodem, berekenen van de afschermende werking van de bodem bij het opbrengen van een afdeklaag over een laag ertsafval en het dosistempo door de natuurlijke aanwezigheid van radionucliden. In het kader van een onderzoek naar het gebruik van het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit (LMR) voor de bepaling van de natuurlijke achtergrond is daarvoor een computerprogramma ontwikkeld. In dit rapport wordt de onderliggende berekeningsmethode beschreven. Hiertoe werd een reeds bestaande methode aangepast en uitgebreid. Naast een beschrijving van de methode wordt ook de opbouw van het computerprogramma SOIL-RAD toegelicht en is een gebruiksaanwijzing toegevoegd. Vergelijking van de eerste modelresultaten met elders gepubliceerde gegevens geeft vertrouwen in de bruikbaarheid van het programma.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-07-31 )