|   print

Studie naar de verbrandingsproducten van chemicalien of bestrijdingsmiddelen
[ Literature survey of burning products of chemicals or pesticides ]
 
Matthijsen AJCM, Laheij GMH, Post JG

34 p in Dutch   1998

RIVM rapport 610066009
download pdf (1207Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A literature survey was carried out in the context of actualising the 'Green Book' ('Groene Boek'), on methods for estimating possible ill effects on people and damage to goods from the release of dangerous compounds, to determine how many products are formed from the burning of chemicals and/or pesticides. The products considered were hydrogen chloride, chlorine, phosgene, sulfurous dioxide, hydrogen sulfide, carbonylsulfide, carbondisulfide, diphosphorous pentoxide, hydrogen fluoride and hydrogen bromide. This survey represents an extension of an earlier investigation in 1995 on the formation of nitrogen oxides occurring in warehouse fires. Data on nitrogen oxides in the literature not earlier screened are presented in this survey. The compounds released when burning chemicals are ranging from low (maximum conversion to Cl2, COCl2, H2S, COS and NO2 is smaller than 10%) to medium (maximum conversion to CS2, NO, N2O and HCN is between 10 and 90%) and to high (maximum conversion to HCl, SO2, P2O5 and NH3 is more than 90%). The conversion of Cl results mainly in HCl and to a lesser extent in Cl2 and COCl2. The conversion of S results mainly in SO2 and to a lesser extent in H2S, COS and CS2. The conversion of P results easily in P2O5. From the literature on nitrogen conversion not used in the RIVM 1995 study, HCN is found to be an important product of combustion for many chemicals and pesticides.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van een herziening van het 'Groene Boek', Methoden voor het bepalen van mogelijke schade aan mensen en goederen door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen' is een literatuurstudie uitgevoerd naar de hoeveelheid verbrandingsproducten die wordt gevormd bij de verbranding van chemicalien en/of bestrijdingsmiddelen. Het betreft de verbrandingsproducten waterstofchloride, chloor, fosgeen, zwaveldioxide, zwavelwaterstof, carbonylsulfide, koolstofdisulfide, fosforpentoxide, fluorwaterstof en broomwaterstof. Dit onderzoek is een uitbreiding van een eerder onderzoek uit 1995 naar de hoeveelheid stikstofoxiden die bij brand in opslagen van chemicalien of bestrijdingsmiddelen wordt gevormd. Van de literatuur die in dit eerdere onderzoek niet is meegenomen, zijn in dit rapport ook de gegevens over stikstofoxiden opgenomen. Uit de onderzochte literatuur blijkt dat de omzetting van de meeste stoffen voornamelijk is bepaald door middel van experimenten op laboratoriumschaal, waarbij enkele grammen stof onder verschillende omstandigheden zijn verbrand. De resultaten zijn niet direct te vertalen naar een brand op werkelijke schaal. Met name de DIN 53 436 methode blijkt geschikt voor het bepalen van omzettingspercentages voor verschillende stoffen. In het Groene Boek [TNO89] zijn de omzettingen bij gloeiend houtskool voor HCl en COCl2 verwisseld ten opzicht van de gegevens in [Sj52]. De omzetting van Cl vindt voornamelijk plaats naar HCl en in veel mindere mate naar Cl2 en COCl2. De omzetting van S vindt vooral plaats naar SO2. De omzetting naar H2S, COS en CS2 wordt in mindere mate gemeten. De omzetting van P naar P2O5 verloopt gemakkelijk. Uit de literatuur die niet is meegenomen in de RIVM-studie uit 1995 blijkt, dat voor veel chemicalien en bestrijdingsmiddelen HCN een belangrijk verbrandingsproduct is. Ook met de toegevoegde gegevens blijft de conclusie uit de RIVM-studie uit 1995 gehandhaafd, dat het maximaal omzettingspercentage naar NOx 35% bedraagt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-01-31 )