|   print

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland B.V. - Periode 2006
[ Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. ]
 
Kwakman PJM, Overwater RMW

24 p in Dutch   2008

RIVM rapport 610330084
download pdf (810Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the Urenco uraan enrichment plant in Almelo. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Urenco plant. The two different sets of measurements are generally in agreement, as was also the case in 2006. As a rule, the waste water contains very low levels of gross alpha and gross beta activity. Radioactivity levels in the ventilation air are very close to those levels expected due to the natural presence of radon in the outside atmosphere.
The RIVM determined the gross alpha and gross beta activity in eight waste water samples and eight samples of ventilation air. The samples were taken at time points dispersed throughout 2006. This procedure provides the RIVM with a rapid method for determining the extent of uraan release into the environment. Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de verrijkingsfabriek Urenco te Almelo. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die Urenco uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in 2006. Uit de metingen blijkt dat er in het afvalwater doorgaans een zeer lage totaal-alfa en totaal-beta activiteit aanwezig is. De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in buitenlucht aanwezig is.
Het RIVM heeft in acht afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht, die verspreid over het jaar 2006 zijn afgenomen, de totaal-alfa en totaal-beta activiteit bepaald. Deze bepaling is een snelle manier om de mate waarin uraan naar het milieu geloosd wordt, aan te tonen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-03-13 )