|   print

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2008
[ Contra-expertise on the determination of radiactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant - 2008 ]
 
Kwakman PJM, Overwater RMW

36 p in Dutch   2012

RIVM rapport 610330116
download pdf (764Kb)  
Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 610330093. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM rapport.  

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the nuclear power plant at Borssele. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Borssele plant. The two different sets of measurements are generally in agreement, as was also the case in 2008. The few discrepancies that were observed in 2008 concern the presence of radionuclides with a short half-life found in the ventilation air samples. These differences originate from the way sampling and measurement is performed and, consequently, cannot be minimized any further.

The RIVM analyzed eight waste water samples and eight samples of ventilation air taken by KCB at various time points dispersed throughout 2008. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de kerncentrale Borssele. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kerncentrale uitvoert. Doorgaans komen de analyses overeen, zo ook in 2008. Enkele verschillen in dat jaar betreffen radionucliden in ventilatielucht met een korte halfwaardetijd (enkele uren of dagen). Deze verschillen komen voort uit de manier waarop de monstername en de meting wordt uitgevoerd en zijn daardoor nauwelijks kleiner te maken.

Het RIVM heeft in 2008 acht afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar en voor wat betreft ventilatielucht gedurende een week door KCB zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-06-25 )