|   print

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG. Periode 2010
[ Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2010 ]
 
Kwakman PJM, Overwater RMW

26 p in Dutch   2012

RIVM rapport 610330123
download pdf (377Kb)  
Dit briefrapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht met nummer 610330113. Daarna besproken met de VROM-opdrachtgever en NRG, Petten: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, mag openbaar worden als RIVM briefrapport.   

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of NRG. Measurements are carried out eight times per year. This form of counterexpertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by NRG. In 2010, the two different sets of measurements are generally in agreement for gammaspectrometry and gross alpha results in waste water. The few discrepancies that were observed concern the presence of gross beta emitters in waste water. This is partly explained by the presence of shortlived beta-emitters in waste water of NRG, and partly because of differences in the analytical methods applied by NRG and RIVM. The agreement in 3H results needs minor improvement.

The results obtained by RIVM and NRG in ventilation air samples are in good agreement. Gross alpha and gross beta results are all close to the detection limit. In the only case where the gammaspectrometry results can be compared the agreement for 131I and 191Os in the first sample is good.

The RIVM analyzed eight waste water samples and eight samples of ventilation air taken by NRG at various time points dispersed throughout 2010. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van NRG. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die NRG uitvoert. Ook in 2010 komen de analyses goed overeen, met name voor de gammaspectrometrie en totaal-alfa resultaten. Enkele structurele verschillen in dat jaar betreffen de totaal-beta metingen in afvalwater; RIVM meet altijd veel lager dan NRG. Dit wordt deels verklaard door het feit dat er veel kortlevende beta-stralers in het afvalwater aanwezig zijn, en deels door verschillen in de meetmethoden die NRG en RIVM toepassen. De overeenstemming in de tritium resultaten kan nog enigszins verbeterd worden.

De resultaten behaald door NRG en RIVM in ventilatieluchtmonsters zijn in goede overeenstemming. De totaal-alfa en totaal-beta resultaten zijn alle op of dicht bij de detectiegrens. In het enige geval waar er een vergelijking gemaakt kan worden is er een goede overeenstemming in de gammaspectrometrie resultaten voor 131I en 191Os; dit betreft het eerste monster.

Het RIVM heeft in 2010 acht afvalwatermonsters en acht monsters van ventilatielucht geanalyseerd, die verspreid over het jaar gedurende een week door NRG zijn genomen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-09-24 )