|  print

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco B.V. Periode 2008
[Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. Period 2008]

Kwakman PJM, Overwater RMW

28 p in Dutch 2012

RIVM rapport 610330129
download pdf (290Kb)
Dit rapport is eerder vertrouwelijk uitgebracht als briefrapport 61033090. Dit is besproken met de VROM-opdrachtgever en vertegenwoordigers van de betreffende nucleaire installatie: het commentaar op het rapport is verwerkt, voorzien van een Rapport in het Kort, en mag openbaar worden als RIVM rapport.

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of a monitoring programme, the RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the Urenco uraan enrichment plant in Almelo. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Urenco plant. As a rule, the waste water contains very low levels of gross alpha and gross beta activity. The two different sets of measurements of gross alpha in waste water are generally in agreement, as was also the case in 2008. After correction of the gross beta results for the decay of 234Th the agreement improves to reasonable. Radioactivity levels in the ventilation air are very close to those levels expected due to the natural presence of radon in the outside atmosphere.

The RIVM determined the gross alpha and gross beta activity in eight waste water samples and 32 samples of ventilation air. The samples were taken by Urenco at time points dispersed throughout 2008. This procedure provides the RIVM with a rapid method for determining the extent of the uranium release into the environment. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM).

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de verrijkingsfabriek Urenco te Almelo. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die Urenco uitvoert. Uit de metingen blijkt dat er in het afvalwater doorgaans een (zeer) lage totaal alfa en totaal bta activiteit aanwezig is. De totaal alfa analyses in afvalwater komen goed overeen, zo ook in 2008. Indien de totaal bta resultaten gecorrigeerd worden voor verval van 234Th dan verbetert de overeenkomst van matig naar redelijk. De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in buitenlucht aanwezig is.

Het RIVM heeft in acht afvalwatermonsters en 32 monsters van ventilatielucht, die verspreid over het jaar 2008 door Urenco zijn afgenomen, de totaal alfa en totaal-beta activiteit bepaald. Deze bepaling is een snelle manier om een eventuele lozing van uraan naar het milieu aan te tonen. Opdrachtgever is de Kernfysische Dienst van het ministerie van VROM.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-06-25 )