|   print

Ventilatie en de samenhang met radon in nieuwbouwwoningen in Nederland. Resultaten en analyses van tracermetingen in het project VERA
[ Ventilation and its effect on radon buildup in newly built dwellings in the Netherlands. Results and analyses of tracer measurements in the VERA-project ]
 
Bader S, Dekkers SAJ, Blaauboer RO

45 p in Dutch   2009

RIVM rapport 610790006
download pdf (2233Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Building materials are the primary source of the radioactive gas radon detected in newly built Dutch houses. To a lesser degree indoor radon originates from the soil, entering the house via crawl spaces and from outside air. These are the conclusions drawn by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) upon completion of research commissioned by the Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment of the Netherlands. The data are a compilation of ventilation and radon measurements performed in more than 300 newly constructed houses in the Netherlands that were built between 1994 and 2003.
In previous studies it has been shown that indoor radiation exposure accounts for roughly half of the average yearly radiation dose received by Dutch citizens. A large portion of the indoor radiation dose results from the inhalation of radon decay products.
Air flows circulate radon throughout the different living spaces of a house. Although it has proven difficult to make a precise estimation of all air flows in individual houses, the use of mean air flow values has yielded valuable information. Based on mean values, air exchange between the central hallway and surrounding rooms is much larger than that between the individual rooms. Moreover, ventilation appears to reduce the amount of radon that accumulates in living spaces, such as bedrooms and living rooms.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het radioactieve edelgas radon is in Nederlandse nieuwbouwwoningen overwegend afkomstig uit bouwmaterialen. In mindere mate is het afkomstig uit de bodem - via de kruipruimte of de buitenlucht. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. In het onderzoek zijn de resultaten gecombineerd van ventilatie- en radonmetingen in meer dan driehonderd nieuwbouwwoningen in Nederland. Het gaat om woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd.
In eerdere studies is aangetoond dat blootstelling aan straling in de woning voor ruwweg de helft bijdraagt aan de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen. Een groot deel van de stralingsbelasting binnenshuis is het gevolg van het inademen van radioactieve vervalproducten van radon.
Luchtstromen transporteren radon door de woning. Een nauwkeurige inschatting van de luchtstromen tussen verschillende ruimten in afzonderlijke woningen blijkt moeilijk te verwezenlijken. Voor een gemiddelde woning is dit wel gerealiseerd. Zo is afgeleid dat de uitwisseling van lucht tussen de hal en andere ruimten sterker is dan de luchtstromen tussen de andere ruimten onderling. Bovendien is gebleken dat ventilatie de hoeveelheid radon vermindert die zich verzamelt in leefruimten, zoals de slaap- en de woonkamer.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-08-13 )