|   print

Environmental radioactivity in the Netherlands : Results in 2010
[ Radioactiviteit in het Nederlandse milieu : Resultaten in 2010 ]
 
Knetsch GJ

112 p in English   2012

RIVM report 610891003
download pdf (4379Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This reports contains an erratum on the last page d.d. 12-08-2013

In 2010 the Netherlands fulfilled the European obligation to annually measure radioactivity in the environment and in food. According to the Euratom Treaty of 1957, all Member States of the European Union are obliged to perform these measurements each year. In addition the Netherlands complies with the guidelines established in 2000 for performing the measurements uniformly. The measurements provide background values of radioactivity that are present under normal circumstances. These background values can be used as reference values, for instance, during a disaster. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) reports on behalf of the Netherlands to the European Union about radioactivity in the environment.

Radioactivity in air, food and milk
The measurements in the air and environment showed normal levels, which are within the range of previous years. The deposition of polonium-210 showed the highest level since 1993 but approximately the same level as in 2009. These levels do not pose a threat to public health. As in previous years radioactivity levels in food and milk were well below the export and consumption limits set by the European Union.

Radioactivity in surface water
In some locations, the radioactivity levels in surface water were above the target values set by the Vierde Nota waterhuishouding (1998). However, these levels do not pose a threat to public health. Target values should preferably not be exceeded, but they are not limits as such.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat een erratum op de laatste pagina d.d. 12.08-2013

In 2010 voldeed Nederland aan de Europese verplichting om jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voeding te meten. Volgens het Euratom-verdrag uit 1957 zijn alle lidstaten van de Europese Unie verplicht deze metingen jaarlijks te verrichten. Nederland voert daarbij de aanbevelingen uit die in 2000 zijn opgesteld om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren. De metingen leveren achtergrondwaarden op, oftewel radioactiviteitsniveaus die onder normale omstandigheden aanwezig zijn. Deze waarden kunnen bijvoorbeeld bij calamiteiten of rampen als referentie dienen. Het RIVM rapporteert namens Nederland over radioactiviteit in het milieu aan de Europese Unie.

Radioactiviteit in lucht, voedsel en melk
De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien, dat niet verschilde van voorgaande jaren. De depositie van polonium-210 is het hoogst sinds 1993 maar ongeveer even hoog als in 2009. De aangetroffen radioactiviteitsniveaus zijn echter niet schadelijk voor de volksgezondheid. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in voorgaande jaren duidelijk onder de Europese limieten die zijn opgesteld voor consumptie en export.

Radioactiviteit in oppervlaktewater
In het oppervlaktewater liggen de radioactiviteitsniveaus op een aantal locaties boven de streefwaarden die in de Vierde Nota waterhuishouding (1998) zijn bepaald. De overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Voor oppervlaktewater bestaan er geen limieten voor radioactieve stoffen, waarop wordt toegezien en gehandhaafd. Wel zijn er streefwaarden, die bij voorkeur niet overschreden mogen worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-03-25 )