|   print

Hygienic Cleaning Products used in the kitchen; Exposure and risks
[ Hygienisch reinigende producten welke in de keuken worden gebruikt ]
 
Weerdesteijn MCH, Bremmer HJ, Zeilmaker MJ, van Veen MP

93 p in English   1999

RIVM Rapport 612810008
download pdf (3364Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this study it was examined how people are exposed to compounds contained in hygienic cleaning products used in the kitchen. The products for which exposure was assessed are dishwashing liquids, hygienic cleaning napkins, spray cleaners and bleach containing products (abrasive, all purpose cleaner and bleach). For each product type, exposure was assessed for one sample compound while performing one or two cleaning tasks in the kitchen. The exposure assessments were performed using the computer application, CONSEXPO. The calculated exposures were compared to the toxicity of the assessed compounds in order to assess risk. Exposure to didecyl dimethyl ammonium chloride is concluded to be a possible cause of slight dermal irritation when using a hygienically cleaning trigger spray. On the basis of a first toxicological screening, exposure to the assessed compounds when using the products for cleaning tasks in the kitchen is not expected to cause adverse health effects.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De laatste tijd zijn een aantal hygienisch reinigende producten op de markt gebracht, waarvan gesuggereerd wordt dat ze groei en verspreiding van micro-organismen tegengaan. Geinteresseerd in de werking is binnen het project Risicoschatting voor de consument onderzoek gedaan naar de samenstelling en het gebruik van deze producten. In dit onderzoek is bestudeerd hoe mensen blootgesteld zijn aan stoffen in deze producten. De vraagstelling van het onderliggende rapport is hoe consumenten blootgesteld worden aan hygienisch reinigende producten en de stoffen daarin en of, op grond van een voorlopig overzicht van de toxicologische profielen van de stoffen, enig risico is te verwachten. Om de blootstelling te kunnen karakteriseren is literatuuronderzoek verricht, zijn enkele pilot-experimenten gedaan om blootstellingsfactoren te meten en zijn met behulp van wiskundige modellen uit CONSEXPO 2 blootstellingen berekend. Het rapport toont aan dat op grond van de blootstellingsschattingen weinig risico te verwachten is bij het gebruik van de onderzochte middelen. Er kan ten hoogste een lichte dermale irritatie optreden bij het gebruik van een van de producten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1999-11-00 )