|   print

Long-term wholesomeness study of autoclaved or irradiated pork in rats
[ Chronisch oraal toxiciteitsonderzoek naar de "wholesomeness" van geautoclaveerd en bestraald vlees bij ratten ]
 
van Logten MJ, de Vries T, van der Heijden CA, van Leeuwen FXR, Garbis-Berkvens JM, Strik JJTWA

p in English   1983

RIVM Rapport 617401001
download pdf (1016Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
6 Groepen van 50 vrl. en 50 mnl. ratten werden gedurende 2,5 jaar gevoerd met SSP-Tox standaard dieet of een SSP-Tox speciaal dieet waaraan varkensvlees was toegevoegd dat geautoclaveerd of bestraald was. Tussen de 5 proefgroepen - controle geautoclaveerd, geautoclaveerd, controle bestraald, hoog bestraald en laag bestraald - werden geen verschillen in groei, voedselopname en sterfte geconstateerd. Biochemisch onderzoek van serum en urine leverde geen effecten op die aan de behandeling konden worden toegeschreven. De enige afwijking op de orgaangewichten was een toename van het schildkliergewicht van de 5 proefgroepen. Bij macros- copisch onderzoek van de geseceerde ratten aan het einde van de proef en van de intercurrent gestorven dieren werden geen afwijkingen gevonden die aan de behandeling kunnen worden toegeschreven. De histopathologische verandering die in de proefgroepen werd gezien, werd ook in de controle- groep waargenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
( 1983-11-22 )