|   print

Stapeling en toxiciteit van cadmium bij varkens
[ Accumulation and toxicity of cadmium in pigs ]
 
Krajnc EI, Schuller PL, Garbis-Berkvens JM, Berende PLM, Helleman PW, van Leeuwen FXR, Franken MAM

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 617716001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Zeugen en beren kregen vanaf speenleeftijd gedurende 5 maanden een rantsoen waaraan 0, 5, 10, 40 of 160 mg Cd/kg was toegevoegd, met als doel de overdracht van Cd uit het voer te kwantificeren en de toxiciteit te onderzoeken. Niertoxiciteit was het kritische effect, histopathologische lesies werden waargenomen vanaf een concentratie van ca. 80 mg/kg in de nier na 5 maanden. Uit de waargenomen relatie tussen totaal ingenomen hoeveelheid Cd en het gehalte in lever en nier kon een grenswaarde worden afgeleid, opdat wordt voldaan aan de ontwerpnormen te weten 0,3-0,4 mg Cd/kg voer.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-06-30 )