|   print

Subacuut dermaal toxiciteitsonderzoek van carbaryl bij het konijn
[ Subacute dermal toxicity of carbaryl in the rabbit ]
 
de Vries T, van Velsen FL, van Leeuwen FXR, Franken MAM

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 617901002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het insecticide carbaryl wordt verwerkt in anti-vlooienbanden voor honden en katten en vormt als zodanig een risico voor de mens. Gedurende een 3 weken durend onderzoek werden konijnen (5x per week, 6 uur per dag) op de rug geexponeerd aan 6 g mengsel bestaande uit carbaryl, natriumcarboxymethylcellulose en water. De doseringen waren 0, 250, 500, 1000 en 2000 mg carbaryl.kg-l lichaamsgewicht. Bij vrijwel alle dieren inclusief de controle werd gedurende de gehele proef een gewichtsvermindering waargenomen. Aan het einde van de proef was de cholinesterase activiteit in het plasma van de hoogste dosering significant verlaagd. Het eiwitgehalte in de urine was in de hoogste doseringsgroep verhoogd. Het miltgewicht was in de 2000 mg doseringsgroep verhoogd, terwijl in het histopathologisch onderzoek in deze dosering een afname van hemosiderose werd geconstateerd. Er werd een no effect level van 1000 mg carbaryl.kg-l lichaamsgewicht vastgesteld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-11-30 )