|   print

Vergelijking van de inductie van microsomale leverenzymen bij twee rattenstammen
[ Comparison of the induction of microsomal liver enzymes in two strains of rats ]
 
den Tonkelaar EM, van Nimwegen JM, van Leeuwen FXR

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 617902001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met twee rattenstammen werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de mate van inductie van de microsomale leverenzymen onder invloed van een gechloreerde koolwaterstof. Hierbij werd als modelstof alfa- HCH(alfa-hexachloorcyclohexaan) gebruikt. De ene stam was de huidige door het Laboratorium voor Algemene Toxicologie gebruikte Riv: TOX M- stam. Met de andere stam zijn in het verleden veel experimenten naar enzyminductie verricht. Het betrof hier een oude "Utrecht"-stam, die SPF was gemaakt, maar nog besmet bleek te zijn met Mycoplasma. Uit de resultaten bleek dat met beide stammen een vergelijkbare enzyminductie werd verkregen, zodat de oude "Utrecht"-stam kon worden afgevoerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-08-06 )