|   print

Subacute toxiciteit van patuline in de rat
[ Subacute toxicity of patulin in the rat ]
 
Speijers GJA, Kolkman R, Franken MAM, van Leeuwen FXR, Danse LHJC

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 617903001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de subacute drinkwaterproef met patuline werd een dosis-gerelateerde afname van de kreatinine-klaring waargenomen; glomerulaire nierschade kon echter in histopathologisch onderzoek niet bevestigd worden. De voornaamste effecten in het histopathologisch onderzoek waren: ulceraties en bloedingen in het fundusgedeelte van de maag en ontstekingen in submucosa en onderliggende spierlagen, dilatatie en hyperaemie van de villi van het duodenum, activatie en rozetvorming in de drainerende lymfeklieren en afname extramedullaire haemopose in de milt bij de hoogste doseringsgroep. In de maagsonde proef stierven 3 dieren van de hoogste doseringsgroep intercurrent aan interstitiele pneumonieen. Met uitzondering van de hyperaemie van de villi van het duodenum werden bij de overige dieren die patuline kregen dezelfde effecten waargenomen als bij de drinkwaterproef met vergelijkbare doseringen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-09-11 )