|   print

Onderzoek naar hypertensie onder invloed van glycyrrhizine bij de rat II
[ Study of hypertension by glycyrrhizin in rat. Part II ]
 
van Velsen FL, Franken MAM, Loeber JG, van den Eshof AJ, Hillen FC, Rauws AG, de Jong W

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 617915002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een 8 weken durende voederproef met ratten is een aantal aspecten van het werkingsmechanisme van de aromastof glycyrrhizine onderzocht. Het doel van het onderzoek was het opsporen van criteria die gevoelig genoeg zouden zijn voor effecten van glycyrrhizine en tegelijkertijd zouden kunnen worden bepaald in toxiciteitsproeven. Geconcludeerd kan worden dat een dosering van 5 g glycyrrhizine/kg voer initieel een verhoogde natriumuitscheiding en een verlaagde plasma renine activiteit veroorzaakt. Gedurende de proef ontwikkelde zich bij de dieren die een verhoogde natriumopname hadden een bloeddrukstijging die met de staartmofmethode voldoende nauwkeurig vastgesteld kon worden. Gedurende de gehele proef - meetpunten na 2 en 4 weken en aan het einde - was de kaliumconcentratie in serum verlaagd. Ook werd een verhoogde incidentie van gecontraheerde zaadbuisjes in de testes waargenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-12-31 )